Spesialundervisning for voksne

Innhold

Spesialundervisning for voksne

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Dette gjelder også voksne som har behov for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen følger skoleåret, men det kan være mulig med oppstart til andre tider i løpet av året. Du må søke om å delta. 


Publisert: 04.08.2016 10:26
Sist endret: 04.08.2016 10:26