Telerestriksjoner 2021

Innhold

Telerestriksjoner 2021

Vestre Toten kommune innfører i perioden for teleløsning våren 2021 telerestriksjoner med tillatt akseltrykk BK6 på kommunale veger listet opp i vedlegg.

Alle veger blir ikke omfattet før etter påske. Vedtaket gjøres gjeldende fra skilt 320 «Akseltrykkgrense» er satt opp og til skiltene er fjernet. I Skjellerudvegen vil telerestriksjoner bli innført tirsdag 30. mars klokken 08:00. Øvrige veger følger etter hvert som teleløsningen krever restriksjoner for tillatt aksellast.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innsamling av husholdningsavfall, kjøretøyer som transporterer fôr til landbruket, kjøretøyer for innhenting av melk, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold.

Vedlegg


Publisert: 25.10.2017 11:54
Sist endret: 29.03.2021 20:42