Måling av radon

Innhold

Tilbud på radonmålinger

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tilbyr i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab rimelige radonmålinger. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune. Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å måle radon.

Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, bostedskommunen og Statens strålevern. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Måletidspunkt

Måling av radon bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april, fordi innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum 2 måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut.

Pris og bestilling

Pris pr. målebrikke kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg.  Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.

Bruk passord: gjøvik. 
Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

Eventuelt kan man ta kontakt med Radonlab Eurofins AS på tlf.: 21 96 03 50 (husk å oppgi tilbudskode «Gjøvik»)

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?
Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Det bør brukes en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen?
Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Eurofins Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Vær oppmerksom på at alle som eier utleiebolig er forpliktet til å måle og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak innen 01.01.14. Ny strålevernforskrift (§ 6) stiller krav til radonnivå i utleieboliger. 

Måling av radon i drikkevann 

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes med hensyn på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakningsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til: 

  • Statens strålevern, tlf: 67 16 25 00 
  • Eurofins Radonlab AS - radon i vann (ekstern lenke) eller på tlf: 21 96 03 50.

Lenker og brosjyrer


Publisert: 24.10.2017 11:59
Sist endret: 24.10.2017 11:59