Kart

Innhold

Kart og geoinnsyn, Vestre Toten kommune

Kart over Vestre Toten

Andre kart

Oversiktskart

Oversiktskart

Kommuneplan

Kommuneplankart

Kommuneplanbestemmelser

Turkart

Sentrumsstier Raufoss

Ihle turstier

Kart: Raufoss - Vardal

Kart: Raufoss øst

Skiløypekart: Gjøvik sør - Toten nord

Skiløypekart: Østås, Søndre Land - Vardalsåsen

Aktuell informasjon

Informasjon om kartportalen

Webkartet inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, bygg, veier, høydekurver mv. I tillegg finnes markslagskart, arealplankart og flyfoto. Kartdataene er etablert på grunnlag av flyfoto fra våren 2013. De forvaltes av kommunen, og oppdateres fortløpende slik at de så godt som mulig skal gi et bilde av dagens situasjon i kommunen. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle innholdet i kartportalen til å omfatte stadig flere karttema.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i kartdataene.

Publisert: 03.06.2016 12:31
Sist endret: 14.02.2024 13:52