Kart

Innhold

Kart og geoinnsyn, Vestre Toten kommune

Kart over Vestre Toten

Andre kart

Oversiktskart

Oversiktskart

Kommuneplan

Kommuneplankart

Kommuneplanbestemmelser

Turkart

Turkart Vardalsåsen

Skiløyper Vardalsåsen

Kultursti Raufoss (flyfoto)

Kultursti Raufoss, med tekst

Aktuell informasjon

Informasjon om kartportalen

Webkartet inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, bygg, veier, høydekurver mv. I tillegg finnes markslagskart, arealplankart og flyfoto. Kartdataene er etablert på grunnlag av flyfoto fra våren 2013. De forvaltes av kommunen, og oppdateres fortløpende slik at de så godt som mulig skal gi et bilde av dagens situasjon i kommunen. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle innholdet i kartportalen til å omfatte stadig flere karttema.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i kartdataene.

Publisert: 03.06.2016 12:31
Sist endret: 22.01.2021 09:21