Byggesak: Fasadeendring

Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Fasadeendring

Fasadeendring er som oftest søknadspliktig. Er du i tvil - spør kommunen.

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Dette forutsatt at tiltaket ikke endrer byggets eksteriørmessige karakter og at omleggingen ikke får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen.

Tilsvarende gjelder for vinduer. Her kan man bytte til tilsvarende vinduer eller tilbake til vinduer som opprinnelig har vært benyttet i bygget, så lenge dette ikke anses å endre husets eksteriørmessige karakter.

Fasadeendring

Vindusutskifting som er en del av en fasadeendring, et vesentlig arbeide som utskifting av alle vinduer og/eller bryter med byggets eksteriørmessige karakter og utseende, vil være søknadspliktig.

Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens karakter. Ved slike søknadspliktige tiltak er det naturlig at energikravene slår inn der de er relevante.

Lover og retningslinjer

I et tiltak som medfører fasadeendring, skal kommunen også vurdere tiltaket i forhold til estetikk, arkitektur og byggeskikk. Se Plan- og bygningslovens § 29-2, den såkalte «skjønnhetsparagrafen» (ekstern lenke - lovdata.no)

Se for øvrig kapittel om Byggeskikk for mer informasjon og veiledning.

Har du allerede påbegynt søknadspliktige arbeider, har du mulighet til å søke i ettertid. Å utføre ulovlige arbeider kan medføre krav om riving eller bøter.


Publisert: 31.05.2019 12:10
Sist endret: 31.05.2019 12:10