Graving i tilknytning til kommunalt vegnett

Innhold

Ved graving i forbindelse med kommunal veg må følgende krav etterkommes

 • Ved graving i grøfter langs kommunale veger tilstrebes en trase i grøftekant motsatt veg-trase.
 • Alle vegskuldre og grøfter i vegareal etterfylles med stabile masser og komprimeres lagvis. Vegareal regnes fram til tomtegrense. Dette gjelder også private avkjøringer.
 • Kommunale veger skal normalt ha grøfter på begge sider. Grøfter gjenopprettes som ”svarte” grøfter. Grøfter har som formål å samle opp vann fra veg og skal ikke fylles i for å tjene som parkeringsareal, plen eller annet.
 • Asfalt skal i utgangspunktet ikke berøres. Dette må evt. avtales ved befaring på forhånd.
 • Der hvor asfalt allikevel blir berørt ved langsgående graving, skal re-asfaltering utføres inntil midten av vegen.
 • Kryssing av veger med akseptabel asfaltkvalitet skal i utgangspunktet utføres med boring / pressing.
 • Der hvor det avtales at overgraving er akseptabelt, skal re-asfaltering utføres i en lengde på 2 m i hver retning fra kryssing.
 • Ved evt. berøring av privat eiendom gjøres dette etter avtale med grunneier.
 • Det må tilstrebes minimal hindring av trafikken i anleggsperioden.
 • Det forutsettes at andre kabeleiere er kontaktet for evt. fellesføring.
   

Vennlig hilsen

Driftsenhetsleder
Veg, park og renovasjon, Vestre Toten kommune

 


Publisert: 25.05.2016 12:31
Sist endret: 25.05.2016 12:33