Brannvern - gebyrregulativ 2019

Innhold

Brannvern og feiing - gebyrregulativ 2019

Avgiftene og gebyrene er vedtatt i kommunestyret i møte den 13.12.2018, sak nr. 114/18.

Type tjeneste / gebyr

Enhetspris.
eks. mva.

Enhet

Mva.
Ja / nei

Feiervesenet

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr, boliger

Kr. 460,-

Pr. fyringsanlegg

Ja

Feie- og tilsynsgebyr, fritidsboliger

Kr. 770,-

Pr. fyringsanlegg

Ja

Tilleggstjenester – feiervesenet

 

 

 

Fresing av skorstein (1)

Kr. 830,-

Pr. stk.

Ja

Feiing/rengjøring av peis/ovn/rør (2)

Kr. 520,-

Pr. time

Ja

Bistå med informasjon

Gratis

-

-

Forebyggende

 

 

 

Gjennomføring av kurs og opplæring innen
brannvern på bestilling/forespørsel fra andre

Kr. 715,-

Pr. time for
instruktør

Nei

Gjennomføring av kurs og opplæring i egen regi
(kurs og opplæring som tilbys utad)

Enhetspris pr.
deltaker (3)

Pr. deltaker

Nei

Materialkostnader, bruk av utstyr, m.m.

Selvkost (4)

Ja / nei

Fyrverkeri - saksbehandling

 

 

 

Behandling av søknader om ny tillatelse til handel med fyrverkeri inkludert befaring og kontroll

Kr. 1 735,- 

Pr. søknad 

Nei

Behandling av fornyelse av eksisterende tillatelse (endringsbehov)

Kr. 730,-

Pr. fornyelse

Nei

Beredskap

 

 

 

Avgift for utrykning til unødvendig brannalarm, herunder utrykning i forbindelse med åpen brenning som er i strid med lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Kr. 4 450,-

Pr. utrykning

Nei

Fotnoter/kommentarer til regulativ

(1) Tiden det tar å frese en skorstein er omtrent den samme uavhengig av pipetype, mengde blanksot, m.m. og prisen settes derfor som en stk. pris. Reising til/fra, utstyr m.v. er inkludert i prisen.

(2) Tiden det tar å gjennomføre denne tjenesten kan variere mye med ildsted/fyringsanlegg og det settes derfor en timepris for gjennomføring av selve tjenesten (reising til/fra, utstyr, m.v. er inkludert).

(3) Enhetspriser fastsettes ut fra det enkelte kursets omfang, varighet, ressurs og materialforbruk, m.m.

(4) Selvkost vil si dekning av faktiske kostnader, slitasje, vedlikehold, m.m. av utstyr og materiell.


Publisert: 08.01.2018 10:04
Sist endret: 08.01.2018 10:04