Brannvern og feiing

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Brannsjef: Bjørn Sondra Kjelsrud

Tlf: 61 15 34 33
E-post: bjoern-sondra.kjelsrud@vestre-toten.kommune.no

Arbeidsområder og organisering

Brannvern er kommunens tjenesteområde for:

Feiervesen

Les nærmere her om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forebyggende brannvern
Beredskap ved akutt forurensning

Skjema og gebyrregulativ

Kontakt / sosiale medier


Publisert: 03.08.2016 12:30
Sist endret: 03.08.2016 12:30