Brann og redning, feiervesen

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Vestre Toten Brann og Redning

Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef 

Trond Granlund, varabrannsjef og driftsenhetsleder forebyggende

Svein Victor Yttervik, driftsenhetsleder beredskap

Arbeidsområder og organisering

Vestre Toten Brann og Redning er kommunens tjenesteområde for:

Forebyggende brannvern
Feiervesen

Les nærmere her om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskap - akutt forurensning
Beredskap - industrivern

Skjema og gebyrregulativ

Kontakt / sosiale medier


Publisert: 03.08.2016 12:30
Sist endret: 15.01.2020 09:26