Vaksinering i Vestre Toten kommune

Innhold

Vaksinering i Vestre Toten kommune 

Alle som skal få tilbud om vaksinen blir kontaktet etter hvert som det blir deres tur etter de nasjonale prioriteringene. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.

Kontakttelefon

Ved spørsmål rundt vaksinering og vaksinasjonsprogram i Vestre Toten kommune,
ta kontakt på telefon 903 62 455.

Telefonen er betjent mandag, torsdag og fredag mellom klokken 10.00 - 14.00.

Vaksinasjonsprogram

Uke 1: Vaksinering av beboere på sykehjem 

  • Antall doser: 55

Uke 2: Vaksinering av beboere i omsorgsboliger og utvalgte helsepersonellgrupper. Kommunen kan sette av inntil 20% av vaksinedosene til prioritert helsepersonell.  

  • Antall doser: 60

Uke 3: Oppstart av vaksinering av personer under hjemmetjenesten og utvalgte helsepersonellgrupper.  

  • Antall doser: 48

Uke 4: Vaksinering av innbyggere over 85+ fortsetter og utvalgte helsepersonellgrupper.  
Alle vil bli kontaktet på telefon for time.  

  • Antall doser: 55 med 2. dose + 77 med 1. dose

Uke 5: Vaksinering av innbyggere 85+ fortsetter og utvalgte helsepersonellgrupper. 

  • Antall doser: 60 med 2. dose og 204 med 1. dose

Uke 6: Vaksinering av innbyggere over 75+ og utvalgte helsepersonellgrupper og anbefalt vaksine grunnet risikodiagnoser.

  • Antall doser: 48 med 2. dose og 168 med 1. dose

Uke 7: Fortsetter vaksinering av innbyggere 75+, utvalgte helsepersonellgrupper og anbefalt vaksine grunnet risikodiagnoser.

  • Antall doser: 76 med 2. dose og 86 med 1. dose

Uke 8: Kun vaksinering med 2. dose av 85+ med Phizer. Astra Zenica: 100 doser til helsepersonell

  • Antall doser: 220 andre dose, 0 første dose.

Uke 9: Vaksinering av 2. dose av 85+ og fortsetter med 75+ med 1. dose. Astra Zenica: 100 doser til helsepersonell

  • Antall doser: 176 andre dose + 30 første dose.


Sted for denne vaksineringen: Kommunestyresalen, Raufoss.
Telefonbeskjeden hvor du tilbys vaksinen kan komme i nær tilknytning til vaksinedagen.

Med forbehold om endringer i kjøreplanen. 

Aktuelle lenker


Publisert: 03.02.2021 09:12
Sist endret: 24.02.2021 14:15