Vaksinering i Vestre Toten kommune

Innhold

Vaksinering i Vestre Toten kommune 

Har du ikke fått time/innkalling til vaksinering, ta kontakt med kommunen - kontaktinformasjonen følger under. Det oppfordres til å ta kontakt på epost.

Kontakt

Ved spørsmål rundt vaksinering og vaksinasjonsprogram i Vestre Toten kommune, ta kontakt
på telefon 903 62 455 eller epost: vaksinering@vestre-toten.kommune.no

Telefontid: Mandag, onsdag og fredag 09.00 - 11.00. 

Kommende vaksinedager

Neste vaksinedag

Torsdag 08.12.2022 - dette er siste mulighet for å få koronavaksine i 2022

Vi vaksinerer 18-65 + oppsamling 65+
Ta kontakt med vaksineteamet på telefon 903 62 455 dersom du ikke har fått time.


November 2022: Informasjon fra vaksineteamet:
Vi bruker nå oppdaterte vaksiner til oppfriskingsdoser. Disse kan gi bedre beskyttelse mot de nyeste koronavariantene.

Det vil være mulig å få koronavaksine også i 2023, men det er foreløpig ikke avklart hvor og når.
Mer informasjon kommer når dette er avklart.

Merk: Vaksinering foregår på R-A pensjonistenes aktivitetssenter, Veltmanåvegen 4. 2830 Raufoss.
Ønsker du vaksine, ta kontakt med vaksineteamet.

 

Fjerde vaksinedose

Fra 65 år og eldre

FHI anbefaler nå at personer som er 65 år eller eldre tar en oppfriskningsdose med koronavaksine. Du vil motta en SMS fra Vestre Toten kommune med time. Vaksinering vil foregå fra september og utover høsten. Vi har begynt å tilby aldersgruppene 65 +.

Er du ny tilflyttet i kommunen, vennligst ta kontakt via telefon eller mail, slik at vi får deg inn i systemet vårt.

Personer i risikogrupper under 65 år

FHI anbefaler nå at personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for et alvorlig sykdomsforløp av Covid-19 tar en oppfriskningsdose med koronavaksine. Anbefaling (fhi.no)

Er du i risikogruppen, kan du bestille time til oppfriskningsdose via vaksinetelefon 903 62 455 eller epost vaksinering@vestre-toten.kommune.no.

Har du hatt korona?

Dose 4 anbefales også for de som har hatt korona etter at de fikk dose 3. Det bør gå minst 3 uker fra du ble frisk av korona til du tar oppfriskningsdosen, men anbefalingen er at det går mellom 3 og 4 måneder.

Det må være minst 4 måneder siden forrige oppfriskningsdose.
HUSK: Les SMS nøye, da oppmøtested vil stå i denne.

Internasjonalt vaksinekort

Skal du ut og reise og trenger internasjonalt vaksinekort, ta kontakt med fastlege/legekontor som skriver ut det for deg. Koronavaksine er en reisevaksine.

Gravide

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Personer over 80 år

Oppfriskningsdose for eldre over 80 år

Det er nå åpnet for at personer som er 80 år eller eldre, som har fått en oppfriskningsdose (dose 3), og ikke har gjennomgått covid-19 etter dette, kan få en andre oppfriskningsdose (dose 4) dersom de selv ønsker det.

Kan gis tidligst fire måneder fra første oppfriksninsgdose (dose 3) til andre.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som selv ønsker det, kan få tilbud om en ekstra dose, altså fjerde dose, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Hvordan bestille time?

Ring eller send epost for å bestille time:
Telefon 903 62 455 eller epost: vaksinering@vestre-toten.kommune.no (epost besvares innen to virkedager.)

Oppfriskningsdose (dose 3) til innbyggere 18 år og eldre 

Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med: a) to vaksinedoser eller b) gjennomgått sykdom og én vaksinedose. I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose.
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar(immunsupprimerte) følger et eget vaksinasjonsløp. Informasjon Oppfriskningsdose til personer med høy risiko.

Les mer her for henvisninger/SMS, orientering for gruppe 1 og 2, og generell informasjon

Henvisninger/SMS
Fra 16. september 2021 starter vi i Vestre Toten kommune med å ta imot henvisninger (dialogmelding fra fastlegen) eller SMS (468 17 874) fra pasienten selv med bilde av medikament man bruker - se nedenfor:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan sende oss bilde på sms til vaksinetelefonen med notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte via sms til vaksinetelefonen med bilde av dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 

Se også:


Jens A. Mørch, kommuneoverlege og Elisabeth Skaar Dyrud, ledende helsesykepleier

Vaksinering av 16- og 17-åringer 

 • Anbefales av FHI å ta 2 vaksinedoser. Går du på skole i Vestre Toten, kan du få vaksine hos oss. Har du fylt 18 år, kan du ta oppfriskningsdose 3 når det har gått minst 20 uker fra dose 2.

Vaksinering av 12-15-åringer

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

 • Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
 • Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.
 • Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).
 • En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Les mer om vurderingen til Folkehelseinstituttet hos FHI:

Alle under 16 år må ha samtykkeskjema fra begge foresatte, der det er felles foreldreansvar:
Samtykkeskjema for foresatte: Vaksinering av barn og ungdom under 16 år (fhi.no)

Vaksinering av 5-11-åringer

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Alle under 16 år må ha samtykkeskjema fra begge foresatte, der det er felles foreldreansvar:
Samtykkeskjema for foresatte: Vaksinering av barn og ungdom under 16 år (fhi.no)

Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

Informasjon i anledning oppsatt vaksinetime

Når du får en vaksinetime, MÅ du gjøre alt du kan for å benytte deg av denne. Det er mye administrering for de som jobber med vaksineringen hvis mange utsetter timene sine. Vaksinene kan ikke oppbevares mer enn 3 1/2 uke hos oss, derfor er vi nødt til å kalle inn nye til vaksinering for hver som melder avbud. Vi vil ha vaksinert alle Vestre Toten sine innbyggere med to doser!

SMS-beskjeden hvor du tilbys vaksinen kan komme i nær tilknytning til vaksinedagen. Det er viktig at du leser hele SMS'en og bekrefter timen. Hvis du ikke kan benytte timen, må du utsette denne ved å logge inn på Helsenorge.

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Du kan på Folkehelseinstituttets nettside skrive ut egenerklæringsskjema og fylle inn opplysningene hjemme før du kommer til vaksinasjon. Skjemaet finner man her:

Man vil ellers få skjemaet når man kommer til timen og kan fylle det ut da.

Oppfriskningsdose til personer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (prioriteringsgruppe 4). Dette inkluderer de organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Anbefalingen om oppfriskningsdose til prioriteringsgruppe 4 gjelder uavhengig av om de har mottatt to eller tre doser i sin grunnvaksinasjonsserie. For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar. Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt 3 måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien. Oppfriskningsdosen til de øvrige i prioriteringsgruppe 4 som har mottatt to doser i grunnvaksinasjonsserien anbefales gitt med et intervall på 20 uker. Både Comirnaty og Spikevax kan benyttes, men de under 30 år tilbys Comirnaty som oppfriskningsdose.

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose til personer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp:

 • Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
 • Spikevax – Halv dose (0,25 ml)

Liste over medikamenter hvor en anbefaling for 4.dose er aktuelt:

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

 • Barn og unge, 12-15 som har gjennomgått covid-19 anbefaler FHI ingen vaksine på nåværende tidspunkt.
 • Personer over 18 år som har gjennomgått covid-19 og har en vaksinedose minst 21 dager før eller etter vaksine, kan ta en boosterdose etter minimum 20 uker.
 • Personer som er grunnvaksinert med dose 1 og 2, og gjennomgått covid-19 21 dager etter dose 2 er godt beskyttet ifølge FHI. Dose 3 anbefaler ikke FHI per dags dato.
 • Mer informasjon finner man her: Koronavaksine (ekstern lenke - fhi.no)

Publisert: 03.02.2021 09:12
Sist endret: 30.11.2022 13:46