Kulturskole - opptak

Innhold

Beskrivelse

Vestre Toten kulturskole er et kommunalt opplærings-og opplevelsesenter som underviser i ulike kunstformer og kulturuttrykk.
Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur.


www.vestre-toten-kulturskole.no

Kontaktinformasjon:
Rektor: Nina Nedberg 61 19 84 30/41732470
nina.nedberg@vestre-toten.kommune.no

Insp: Benedikte N.Jenssen 61 19 84 32
benedikte.jenssen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktperson

Navn
Nina Nedberg
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 19 84 30
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterium/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.vestre-toten-kulturskole.no

 

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:43
   Sist endret: 12.09.2016 10:43