Koordinerende enhet

Innhold

Beskrivelse

Kommunens koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet skal:                                                             

  • Være et kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og ifht spesialisthelsetjenesten.
  • Avklare den enkelte brukers behov for habilitering/rehabilitering.
  • Oppnevne ansvarlig person i temaet som viderefører saken.
  • Medvrike til at det blir utarbeidet en individuell plan til personer som ønsker det.
  • Medvirke til at det blir opprettet ansvarsgruppe ved behov.
  • Gi veiledning ved oppstart av individuell plan og eventuell ansvarsgruppe
  • Veilede koordinator  i individuell plan / ansvarsgruppe ed behov.

Koordinerende enhet skal arbeide for at tjenestene tilbys og ytes utfra et brukerperspektiv. Tjenestene skal gis samordnet, tverrfaglig og planmessig i eller nærmest mulig brukers vante miljø. Tjenesten skal også tilbys bruker i en meningsfylt sammenheng.

Kontaktperson

Navn
Silje Haugerud
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 13 05 10
Mobil
916 45 281

Målgruppe

Mennesker med sammensatte, langvarige hjelpebehov.

Være et rådgivende organ for fagpersoner som har behov for veiledning ifht. individuell plan, ansvarsgrupper og koordinatoroppgaver.

Kriterium/vilkår

Bruker med behov for sammensatte, langvarige tjenester.

Ansatte i ulike tjenesteområder i og utenfor kommunen med behov for veiledning. Bruker skal samtykke til informasjonsutveksling.

                                                                                      

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få henvendelsesskjema i serviceskranken på Rådhuset.

Saksbehandlingstid

Teamet har møte en gang pr. måned. Innkomne henvendelser behandles i dette møte.

Brosjyre

Skjema

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:43
Sist endret: 12.09.2016 10:43