Frisklivssentral

Innhold

Beskrivelse

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.

Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt. Den fysiske aktiviteten foregår utendørs og innendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Frisklivssentralen i Vestre Toten er en kommunal forebyggende helsetjeneste med lokaler på Totenbadet. Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.

Kontaktpersoner

Åsne Løkken
Frisklivsveileder og spesialfysioterapeut
Silje Haugerud
Driftsenhetsleder Fysio- og ergoterapitjenesten, Vestre Toten kommune

 

Målgruppe

Helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggerne, men med spesiell vekt på voksne personer med livsstilutfordringer med risiko for å utvikle sykdom.

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å bli fulgt opp fra frisklivssentralen. Hovedmålgruppa er personer som er i dårlig fysisk form, har et dårlig kosthold eller røyker. Det kan være personer med etablerte sykdommer, eller som har økt risiko for å utvikle sykdommer grunnet sine levevaner. Ved å følge denne lenken kan du se hvilke sykdommer og risikosymptomer fysisk aktivitet virker forebyggende og behandlende mot:  

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/aktivitetshandboken/terapikapitler/Sider/default.aspx

Kriterium/vilkår

Du kan bli henvist til frisklivssentralen med en frisklivsresept. En frisklivsresept kan du få i samråd med lege, NAV-veileder eller annet helsepersonell du blir fulgt opp av. Du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på egenhånd uten frisklivsresept. Det anbefales derimot henvisning fra helsepersonell med frisklivsresept av helsemessige årsaker.

Personer henvist med frisklivsresept blir prioritert først i oppfølgingsopplegget.

Pris for tjenesten

Oppfølgingen på Frisklivssentralen er gratis. Ved deltakelse hos andre aktivitetstilbydere i siste del av oppfølgingstiden gjelder andre priser. Dette kan frisklivssentralen informere om.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til frisklivssentralen dersom du har fått en frisklivsresept.   

Telefon: 913 81 301 / 61 13 05 10
Epost: frisklivssentralen@vestre-toten.kommune.no       
Nettside: Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Besøksadresse:
Totenbadet
Badelandsveien 74
2830 Raufoss

Postadresse:
Fysio- og ergoterapitjenesten
Severin Olsensvei 15
2830 Raufoss

Frisklivssentralens åpningstider
Mandag - fredag: 08.00 - 15.00

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:40
Sist endret: 30.08.2019 12:14