Elevpermisjon grunnskolen

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Elevfravær skole


 

Kontaktperson

Navn
Mona Strande
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 35 90
Telefaks
61 15 35 55
Navn
Kari Leander
Telefon
61 15 33 60
Mobil
905 09 710
Telefaks
61 15 35 55

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen.

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 dager,  jf. Opplæringsloven § 2‐11.

Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om permisjon (eget skjema) skal være skriftlig og sendes til rektor i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:40
    Sist endret: 12.09.2016 10:40