Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Kontaktperson

Navn
Trine Skjølås
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 34 38

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Mulighet til å klage

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40