Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Innhold

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Kontaktperson

Navn
Trine Skjølås
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 34 38

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Kriterium/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

 • det er foregått deling av eiendom
 • bygninger på eiendommen har brent
 • bygninger er blitt revet eller lignende
 • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Pris for Tjenesten

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Mulighet til å klage

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40