Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Innhold

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Kontaktperson

Navn
Trine Skjølås
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 34 38

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40