Allmennkultur

Innhold

Beskrivelse

Kulturmidler/ tilskudd lag og foreninger
Lag og foreninger kan søke om følgende kulturmidler/tilskudd:

Kulturmidler/aktivitetstillskudd
Starttilskudd
Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
Støtte i forbindelse med kulturarrangement
Støtte til lekeplasser
Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med behov for spesiell tilrettelegging
Tilskudd til kurs(opplæring)Tilskudd til utgivelse av årbøker, jubileumsskrift, lokalhistoriske

Kontaktinformasjon:
Geir sollie 61 15 34 02 /
geir.sollie@vestre-toten.kommune.no

Torhild F. Haug 61 15 34 05
torhild.haug@vestre-toten.kommune.no

Postadresse:
Postboks 84, 2831 Raufoss

Målgruppe

Lag og foreninger i Vestre Toten kommune


Publisert: 12.09.2016 10:31
Sist endret: 12.09.2016 10:31