Spørsmål og svar - Vestre Toten kommune

Her finner man svar og veiledning på de vanligste spørsmålene som kommunens servicetorg mottar fra publikum.

Innhold

Kontakt og tilgjengelighet

Hva er kommunens åpningstider? Finnes det kontaktmuligheter etter stengetid?

En oversikt over kommunens kontaktinformasjon, åpningstider og vakttelefoner finner man ved å følge denne lenken.

Kommunens servicetorg er tilgjengelig alle hverdager klokken 08.00 - 15.00 på telefon 61 15 33 00.

Jeg ønsker å komme i kontakt med en kommunal saksbehandler. Hvordan finner jeg korrekt person eller tjenesteområde?

Ved å benytte kommunens ansattoversikt kan du søke opp personer og avdelinger.

Ta kontakt med kommunens servicetorg på telefon 61 15 33 00 ved spørsmål.

Hva er sikreste måte å oversende private og sensitive dokumenter til kommunen?

Vestre Toten kommune bruker tjenesten eDialog – en sikker, digital kanal for kommunikasjon med kommunen. Kommunen oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog til å sende dokumenter trygt inn til oss. Merk: Ordinær e-post er ingen sikker måte for forsendelse av sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter.

Ved å klikke på lenken under kan privatpersoner eller bedrifter henvende seg til kommunen. Du må logge deg inn med MinID.

Hvordan fungerer den digitale postkommunikasjonen?

Vestre Toten kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenestene for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser. En samlet orientering til privatpersoner og næringsliv/organisasjoner finner man under.

Offentlig postliste

Den offentlige postlisten gir en oversikt over brev sendt til og fra Vestre Toten kommune. Opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Vestre Toten kommune publiserer utgående dokumenter tilknyttet postlisten. Dette innebærer at saksbehandler har ansvar for at dokumentet er vurdert i henhold til offentlighetsloven. Vestre Toten kommune ønsker å være en kommune som tar offentligheten på alvor, men samtidig sikrer personsensitive data.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentleglova (ekstern lenke - lovdata.no) Les om kommunens rutiner og retningslinjer for innsynsrett og journalføring her: Innsynsrett, journalføring og åpenhet

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med postmottaket. Adressen til postmottak er post@vestre-toten.kommune.no

Finnes det en Min side for innbyggere i Vestre Toten?

Ja. 13. mars 2019 lanserte Vestre Toten kommune Min side.

På denne siden vil innbyggerene finne kommunale og nasjonale tjenester i en sikker, samlet og tilgjengelig oversikt, blant annet Mine fakturaer, MinEiendom, Barnehageportalen, Min renovasjon og mye mer. Man finner inngangen i form av en hvit faneknapp oppe til høyre på hjemmesidens forside.

Er kommunen tilgjengelig på sosiale medier og andre kanaler? Hva er retningslinjene?

Kommunen deltar i følgende nettsamfunn:

Hovedkonto

Andre kontoer

Retningslinjer

Kultur, samfunn og politikk

Hvor finner jeg mer informasjon om kommunens bibliotek?

Fyrverkeriet bibliotek ligger i Fyrverkeriet kulturhus, og besøksadressen er Kirkevegen 8, 2830 Raufoss. Biblioteket har sin egen nettside, og her finner man aktuelle nyheter, kontaktinformasjon og åpningstider.

Kultur og fritid - hvilke tilbud tilbys?

Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av seks tjenesteområder som alle har hvert sitt nettsted, her finner du alle.

Tjenesteområdene under Fyrverkerietparaplyen er kultur i Vestre Toten, kulturhus, bibliotek, kulturskole, idrett/friluftsliv og ungdomshus.

Finnes det en oversikt over kommende aktiviteter og kulturelle hendelser i kommunen?

Ja, på hjemmesidens forside finner man en digital arrangementskalender som viser alle aktiviteter i kommunen, og her er alle fri til å sende oss sine arrangement. Kalenderen samhandler mot Facebook og er en direkte avspeiling fra kommunens Facebookkalender. Opprett ditt arrangement og send lenken til dette arrangement til Vestre Toten kommune via melding/Messenger, så behandles alle innkommende bidrag fortløpende.

På hjemmesiden finner man også en fylkeskommunal kalenderoversikt over kulturarrangement, der man kan se oversikt både i fylke og kommune. Her følger den kommunale oversikten: Hva skjer i Vestre Toten kommune?

Fyrverkeriet Kultur i Vestre Toten har sin egen hjemmeside, besøk denne for å se hva som skjer på kulturfronten i Vestre Toten.

Utfører kommunen vielser?

Ja. Lovendringer i ekteskapsloven overførte borgerlig vigselsmyndighet fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018. Ved å følge denne lenken finner man fyldig informasjon vedrørende vigsler og vielser hos kommunen. 

Skole/SFO, hvor finner jeg kontaktinformasjon?

Her er en samlet oversikt over alle grunnskolene i Vestre Toten med kontaktinformasjon, kartlokalisering og egen presentasjon. Her finner man også kontaktinformasjon til tilhørende skolefritidsordning (SFO)

Skolerute og kalender over ferie og fridager for skolene, hvor finner jeg det?

Aktuell skolerute for grunnskolene i Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken.

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass?

Alt man trenger å vite om foreldrebetaling og redusert foreldrebetaling finner man her.

Hjemmetjenestene i Vestre Toten, hvor kan jeg henvende meg?

Hjemmetjenesten i kommunen er en driftsenhet under Omsorgsavdelingen. Informasjon og vakttelefoner finner man her:

Jeg ønsker matlevering. Hva må jeg gjøre? 

Vestre Toten Storkjøkken tilbyr matproduksjon og matombringing til institusjon- og hjemmeboende. Kontaktinformasjon og elektronisk søknadsskjema for matombringing finner man ved å følge denne lenken.

Barneverntjenesten i Vestre Toten kommune

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Jeg leter etter informasjon vedrørende næringslivet. Hva er Gjøvikregionen Utvikling?

Gjøvikregionen Utvikling sitt formål er å ivareta og utvikle næringslivet i Gjøvikregionen, bl.a. ved å være et ideskapende, initiativtakende og koordinerende organ. Nettsiden finner man her:

Jeg leter etter et politisk vedtak, hvor finner jeg dette?

Ved å følge denne lenken kan du søke i saksdokumenter og vedtak fra kommunens politiske utvalg.

Har jeg rett til å klage på et vedtak? Hvor klager man?

Ja, du har klagerett på kommunale enkeltvedtak. På denne orienteringen vedrørende klageadgang finner du informasjon om hvordan du går frem hvis du vil klage på et enkeltvedtak gjort av Vestre Toten kommune.

Kommunen har i tillegg en egen side for Si din mening / klage. Vestre Toten kommune ønsker å være en servicekommune, og oppfordrer til å bruke denne ved behov. Både ris og ros mottas med takk.

Hvordan kommer man i kontakt med politikerene?

Ved å gå til Politiske organer / kontakt finner man alt man trenger å vite om kommunens politiske organer.

Her finner man blant annet kontaktinformasjon, partifordeling, presentasjon av ordfører og varaordfører og oversikt over kommunens utvalg, nemnder, råd og registre.

Hva gjør kommunen for å ivareta brukerenes personvern og tilhørende personopplysninger?

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om innbyggere og brukere av ulike tjenester.

På denne siden vil du finne kommunens redegjøring for personopplysninger i form av:

 • Rettslig grunnlag
 • Samtykke
 • Hva som behandles og formål
 • Hvor opplysninger hentes fra
 • Nettbasert behandling av personopplysninger
 • Innsyn/sikring/ sletting og arkivering av opplysninger
 • Opplysning til 3.part enten som videreformidling eller lagring
 • Kontaktinformasjon

Praktisk innbyggerinformasjon

En oversikt over kommunens tilbud og tjenester, finnes det?

En oversikt inneholdende alle kommunenes tjenester finner man under Tjenester A - Å, med tilhørende veiledning og informasjonsmatriell for nettopp den tjenesten brukeren søker.

Kommunens tjenesteregister henter sine beskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog, som er et unikt register med beskrivelser av kommunale tjenester. Katalogen skal gi innbyggerne enkel tilgang til informasjon om tjenestene de har krav på, samt de plikter som lovverket pålegger dem. Tjenesten er levert av Kommuneforlaget.

Jeg ønsker å søke tilskudd, men finner ikke søknadsskjema. Hvor finner jeg søknader og skjema?

Kommunens skjemapark er fulldigital, og her finner man en samlet oversikt over kommunens elektroniske søknader og skjema.

Hvor finner jeg informasjon for renovasjon, søppel, avfallshåndtering, gjenvinning og driftsmeldinger?

En samleside for renovasjon og avfall i kommunen finner man ved å følge denne lenken.

Hvem er ansvarlig for avfallshåndtering i Vestre Toten kommune?

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender, renovasjonsgebyr eller endring av abonnement rettes til Horisont:

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Hvor får jeg tak i poser til mat- og plastavfall?

Mangler du papirposer til matavfall eller plastposer til plastavfall kan du henvende deg til Horisont Miljøpark IKS, eller på Horisonts miljøstasjon på Prøven.

Veivedlikehold og brøyting, hvor finnes informasjon for dette?

Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.

På siden Teknisk finner man informasjon om tjenester innen Veg/park: som trafikksikkerhet, veivedlikehold, gatelys og brøytevakt - i tillegg til tjenester, organisering, orienteringer og aktualiteter fra Teknisk drift.

Hvor kan jeg finne en oversikt over helsetjenester på nett?

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finnes det mange tjenester for innbyggerne, som å se din kjernejournal og e-resepter, planlegge pasientreiser, bytte fastlege og mye mer. Brukere av hjemmetjeneste og deres pårørende kan her enkelt komme i kontakt med hjemmetjenesten via melding og kalender. Portalen er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.

 • Lenke til helsetjenesten i Vestre Toten kommune med oversikt over driftseneheter som tjenester, tilbud, helsestasjon, frisklivssentral, ergo/fysioterapi, hjelpemidler og lignende finner man her.
Tannhelsetjeneste

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. 

Brosjyrer, regelverk og aktuell informasjon vedrørende tannhelsetjeneste finner man her.

Hvor finner man informasjon for kollektiv transport i kommunen og fylket?

Informasjon, rutetabeller og driftsmeldinger finner man på Innlandstrafikk sine nettsider (ekstern lenke - innlandstrafikk.no)

Finnes det ordninger for barn og ungdom som bruker kollektiv transport?

Ja. Reisekortet Innlandskortet kan brukes både av barn og ungdom, og kan også brukes på buss og tog. Se Innlandstrafikk sine nettsider for mer informasjon (ekstern lenke - innlandstrafikk.no)

Går du med planer om ny garasje eller hagestue? Kommunens byggesakssider «Byggesak» kan hjelpe deg videre.

kommunens byggesakssider ser du hvordan du går fram for å realisere planene dine.

Jeg ønsker å søke gravetillatelse, og må sende søknadsskjema. Hvor finnes aktuelle skjema?

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen. For å innhente gravetillatelse må man fra og med mandag 18. juni 2018 henvende seg til Geomatikk via nettsiden https://gravemelding.no/ (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse. 

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. (ekstern side - lovdata.no)

På siden Byggesak finner man både graveinformasjon og annen nyttig veiledning.

Startlån og boligtjenester, hvor søker man?
 • Bostøtte - følg denne lenken for informasjon vedrørende bostøtte.
 • Startlån/tilskudd - følg denne lenken for informasjon vedrørende startlån/tilskudd
 • Kommunal bolig - følg denne lenken for søknad om leie av kommunal gjennomgangsbolig

Nyttige lenker:

Jeg søker informasjon for gjeldsrådgivning og/eller sosialhjelp, hvor henvender jeg meg?

NAV og kommunen skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet for de som er kommet i en vanskelig situasjon.

Snarvei til NAV og sosiale tjenester finner man her, inneholdende tjenesteoversikt, veiledninger, aktuelle lenker og kontaktinformasjon. 

Hvor melder jeg flytting?

I Norge har vi et nasjonalt folkeregister som inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et fullstendig og oppdatert folkeregister.

Flytte i Norge
Skal du flytte innen Norge, må du sende flyttemelding til Skatteetaten innen 8 dager etter at du har flyttet.

Flytte til Norge
Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.

Flytte fra Norge
Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen kun meldes i det landet du flytter til.

Ønsker man å flytte til kommunen, vær velkommen til å se på Ledige stillinger.

Hvor kan man finne mer detaljert informasjon om Vestre Toten?

Under de parallelle seksjonene Innflytter? og Om oss finner man oppdatert informasjon, geografi, bildegalleri og organisasjonsstruktur i Vestre Toten. Snarvei til kommunens organisasjonkart finner man også her.

Ønsker man å flytte til kommunen, vær velkommen til å se på Ledige stillinger.

Aktuelt og tilkommende

Nyheter og kunngjøringer

Merk: Ved krise/beredskapssituasjoner der det er behov for tydelig publikumsorientering vil en beredskapsmodul sørge for informasjonsvisning på hjemmesiden på alle enheter. (PC, mobil, nettbrett) 


Publisert: 29.05.2018 12:52
Sist endret: 17.04.2020 11:31