Trygghetsalarm

Innhold

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

  • Pris for kommunal trygghetsalarm er kr. 259,-

Søknadsskjema

Brukere som ønsker å søke om trygghetsalarm, kan benytte det elektroniske søknadskjemaet Søknad om pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester som ligger under seksjonen søknader og skjema

Kontaktinformasjon

Kommunens omsorgsavdeling tildeler tjenesten, spørsmål og informasjon vedrørende trygghetsalarm kan rettes dit. 
Følg denne lenken for å komme til omsorgstjenesten.

Tjenestebeskrivelse

Under Tjenester A - Å finner man tjenestebeskrivelsen for Trygghetsalarm, med videre beskrivelse, informasjon, lover og regelverk.


Publisert: 04.08.2016 11:37
Sist endret: 04.08.2016 11:37