Kommunale årsgebyr 2019

Innhold

Årsgebyr 2019

Kommunale årsgebyr 2019 for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2019

Fast del - vann og/eller avløp (kloakk)

Alle beløp er inkludert mva
   Pr. måned Pr. termin Pr. år
Ab. gebyr VANN bolig/næring 148,44 445,31 1781,25
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring 201,56 604,69 2418,75

Forbruksdel - vann/avløp (kloakk)


Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 12,50 kroner 

Priseksempler ved ulike mengder vannforbruk
m3 pr. år Pr. måned Pr. termin Pr. år
50 52,08 156,25 625,00
100 104,17 312,50 1250,00
200 208,33 625,00 2500,00


Forbruksdel AVLØP (kloakk) - pris pr. m3: 23,00 kroner

Priseksempler ved ulike avløpsmengder (avløpsmengde = vannmengde)
 m3 pr. år Pr. måned  Pr. termin Pr. år
 50 76,67 287,50 1150,00
 100 153,33 575,00 2300,00
 200 306,67 1150,00 4600,00


Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren. Vannmåleren gir også grunnlag for beregning av avløp etter prinsippet: Vann inn = avløp (kloakk) ut. (Det er ingen minstegrense for forbruk etter måler. Viser måleren 0 m3, betaler du kr 0,- i forbruk.)

NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.

Andre årsgebyr

Avfall - septik - feiing/tilsyn
 Andre årsgebyr Pr. måned Pr. termin Pr. år
 Avfallsgebyr 253,13 759,38 3037,50
 Avfallsgebyr 80 ltr rest 151,88 455,63 1822,50
Avfallsgebyr 240 ltr rest 430,31 1290,94 5163,75
 Restavfall 140 ltr (Egenkompost) 201,04 603,13 2412,50
 Restavfall 80 ltr (Egenkompost) 120,63 361,88 1447,50
 Hybel (25%) 63,28 189,84 759,38
 Fritidsboliger     1002,38
 Containerleie     9112,50
 Containertømming      36450,00
 Feiing/tilsyn, pr pipe  47,92 143,75 575,00
 Septik - tømming annenhvert år     1825,00
 Septik (Tømming ordinært)      3650,00
 Septik (gråvann)     912,50
 Septik (tett tank)     1525,00

Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 02.01.2018 10:31