Foreldrebetaling SFO

Innhold

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO)

Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 108/14 å øke foreldrebetalingen i SFO. Dette fører til følgende satser fra 1. februar 2015.

Månedssatser for betaling i SFO

Plass-størrelse

Månedssats kr

+ Matpenger kr

Sum pr. måned kr:

10 %

 275,-

15,-

290,-

20 %

 550,-

30,-

580,-

30 %

825,-

45,-

870,-

40 %

1 100,-

60,-

1 160,-

50 %

1 375,-

75,-

1 450,-

60 %

1 650,-

90,-

1 740,-

70 %

1 925,-

105,-

2 030,-

80 %

2 200,-

120,-

2 320,-

90 %

2 475,-

135,-

2 610,-

100 %

2 750,-

150,-

2 900,-

  • Ny sats for dagplass blir kr 150,- pr. dag.
  • Søskenmoderasjon er 25% for andre innmeldte, og 50% for tredje innmeldte barn.

Publisert: 04.08.2016 11:15
Sist endret: 04.08.2016 11:15