Innflytter?

Innhold

Velkommen

Vestre Toten ser framover. FOTO: Ihle barnehage

Velkommen til oss i Vestre Toten kommune. I Toten-knivens “hjemland” ser vi framover og benytter de muligheter som finnes.

Siden industriutbyggingen tok til på 1800-tallet har kommunen vært befolket av rotekte totninger i kombinasjon med kvaliteter utenfra. Vestre Toten er en åpen og inkluderende kommune, og har lang tradisjon for å ta imot innflyttere.


Her har de funnet seg til rette, og enda er det plass til flere.  

 

Kommunens geografi

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune. Raufoss er største tettsted, men det er også stor grad av spredt bebyggelse.  Kommunen har et areal på ca 250 km2.

Kommunens innbyggertall er på godt over 13.000 og har vært i pen økning. 13.403 innbyggere pr. 2. kvartal 2018.

Kommunen er delt inn i stemmekretser, og etter kommune­styrets vedtak i juni 2008 er det 5 slike kretser: Raufoss, Bøverbru, Ihle, Reinsvoll og Eina.

Raufoss krets

Raufoss er det største tettstedet i Vestre Toten kommune. Raufoss er i hovedsak en villaby, men med økende grad av lavblokk og leilighetsbebyggelse. Hunnselva med den buldrende Raufossen er med og gir sentrum en spesiell karakter. Elvebredden langs Skoledammen er et idyllisk oppholdssted både for mennesker og fugler. 

Rv 4 gikk tidligere gjennom tettstedet, men i 2005 ble Ny RV 4 på østsida av stedet åpnet. Gjøvikbanen går gjennom tettbebyggelsen, med jevnlige avganger fra Raufoss stasjon (ubetjent).

Raufoss Ammunisjonsfabrikker var i mange år Opplands største industriforetagende. I dag omfatter området mer enn 40 små og store selvstendige bedrifter med ca 2500 tilsatte under navnet Raufoss Industripark. Fra å være en ensidig ammunisjonsfabrikk med noen få sivile produkter, framstilles i dag et bredt spekter industriprodukter.

Idrett og friluftsliv aktiviserer mange innbyggere både sommer og vinter. Raufosskogen har fotballbaner, innendørs hall i plast, langrennsstadion med skiløyper- og turstinett i naturskjønne omgivelser. I samme området finnes Totenbadet (Badeland og svømmehall) og Lønnberget Hoppsenter med hoppbakker i forskjellige størrelser.

Bøverbru krets

Sentrum i kretsen har sin kjerne omkring krysset mellom fylkesveg 246 og fylkesveg 111, ca 10 km sørøst for Raufoss. Her lå tidligere Bøverbru stasjon langs den nå nedlagte Skreiabanen. Noen funksjoner innen handel og service finnes fremdeles i sentrum.
Utenom sentrum er Bøverbru i første rekke en jordbruksbygd, men både spredt i bygda og på Gjestrum industriområde er det flere produksjonsbedrifter og annen næringsvirksomhet.

Flere små vann som Holetjern, Bergsjøene og Sivesindtjernet skaper avveksling i landskapet. Ved Holetjernet er en tilrettelagt badeplass. Bygda har flere forsamlingslokaler, med Aas kommunelokale og Håkonshall som de mest markante. 

Ihle krets

I denne kretsen er det ikke noe tettsted, men gårdsbruk, spredt boligbebyggelse og mindre husklynger. Landskapet er et utpreget jordbrukslandskap. Karakteristisk for området er de øst-vestgående kalkryggene og de mange små vannene. Landbruksnæringen er supplert med handel, hotell, rehabiliteringssenter og verkstedproduksjon.

Med tanke på friluftsliv er det godt utbygd sti- og skiløpenett, gode jakt- og fiskemuligheter og golfbane. Mjøsmuseet Stenberg ligger i kretsen.

Reinsvoll krets

Tettstedet Reinsvoll ble bygd opp som et knutepunkt for jernbanen den gang Skreiabanen hadde sitt utgangspunkt der. Skreiabanen er lagt ned for flere år siden, idet passasjertrafikken opphørte i 1963 og godstrafikken i 1987. Men Reinsvoll er fremdeles et stoppested for Gjøvikbanen.

Store deler av kretsens arealer ligger vest for sentrum, der skogen er det dominerende landskapselementet. En småflyplass finnes også der. I sentrum finnes service- og handelsvirksomheter. Kretsen har i over 100 år huset et psykiatrisk sykehuset, Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll. 

Eina krets

Eina er en klassisk totenbygd hvor primærnæringene står sterkt, men hvor det også er verkstedindustri, service og handel. 
Bygdas sentrum ligger i nordenden av den idylliske 1,5 mil lange Einafjorden. Einafjorden er et eldorado for bading, båtliv og fiske. 
Store utmarksarealer gir rike muligheter for friluftsliv og jakt. Kretsen huser også kommunens hovedvannkilde, Skjelbreia.
Eina er den delen av Vestre Toten som ligger nærmest Oslo og Gardermoen.

Om oss i Vestre Toten kommune

Følg lenken Om oss for å finne alt du trenger av informasjon innen blant annet geografi, arbeid, bovilkår, beliggenhet, kontaktinformasjon, kommunale oppgaver og organisasjonstruktur.

Bildegalleri - Vestre Toten

Forlatt småbruk, Sønstebygrenda. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Raufoss skole. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Brubakken, Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth  Ekskursjon - Ihle barnehage. Foto: Ihle barnehage Fyrverkeriet kulturskole, Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Gamle fugleparken, Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Iskald vintermorgen, Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Sommerkveld på Heggernes, Eina Linjer og farger! Kulturlandskap - Eina Øst. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Rådhuset på Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Raufoss Gård. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Raufoss sett fra Lønnberget hoppbakke. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Raufoss skole. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Regnbue over Messa, Raufoss. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Reinsvolldammen Sommerdis, Eina Solnedgang Raufoss øst 2018 Solnedgang ved Norseth Vinter i Vestre Toten. Foto: Kristin HaugstulenSommerfugl, Eina Skoledammen, Raufoss i november  Sommerkveld ved Sillongen Skiløyper, Vardalsåsen Reinsvolldammen - foto: Jan Olaf Verlo Åpning av Raufoss nye barneskole 2016 Raufoss industripark Kommuneansatte presentert i Kommunal Rapport juni 2015 Rådhuset på Raufoss. Foto: Jørn Melnes Vinterlys Kulturstien, Raufoss Raufoss i februar måned. FOTO: Tony Andrè Lien Eina stasjon Sommer på Raufoss. Foto: Jørn Melnes Brannvernuke i Vestre Toten 2015 Friluftsfestivalen på Stenberg Kirkestallene, Aas - 2016 I farta i Veltmanåa barnehage Stenberg 2016 Raufoss kirke. Foto: Mona Martinsen Åpning av Raufoss barneskole 2016. Foto: OA / Brynjar Eidstuen The road goes on, Eriksrud Kreativ aktivitet i Veltmanåa barnehage Ihle IL Høst i Vestre Toten. Foto: Jørn Melnes Båtliv på Einafjorden. FOTO: NRK/Murphys LaW. Gjengitt med tillatelse  Gamle fugleparken, Raufoss. Foto: Vestre Toten kommune  Lyssatt foss, Raufoss 2016 Hunnselva. Foto: Bente Nordnes Evensen Barnas kulturdag på Stenberg friluftsmuseum. Foto: Lunde Gårdsbarnehage Ihle barnehage Totenbadet Jorde ved Nærstein, Bøverbru. 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth Velkommen til Stenberg Stenberg - friluftsfestivalen. FOTO: Hilde Skogli Ødemark Sommer på Hågår Barnas kulturdag på Stenberg friluftsmuseum. Foto: Lunde Gårdsbarnehage

Gjøvikregionen

Vestre Toten er aktivt med i samarbeidet i Gjøvikregionen. Denne omfatter de fem kommunene Gjøvik, Søndre og Nordre Land, Østre og Vestre Toten. Det er små avstander og gode kommunikasjoner i området. Les mer på regionens egen hjemmeside ved å følge denne lenken.

Kan du tenke deg å flytte hit? Eller har du alt bodd her i kort eller lang tid? Her på kommunens hjemmeside skal det finnes informasjon til hjelp og nytte.

Solnedgang Raufoss øst 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth

Vi håper du føler deg velkommen hos oss her i Vestre Toten kommune.


Publisert: 02.06.2016 10:21
Sist endret: 02.06.2016 10:21