Informasjon om koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Koronaviruset: En samlet oversikt

Foto: CDC, Alissa Eckert

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Testtelefon, digital timebestilling og regional informasjonstelefon

Testtelefon, Vestre Toten kommune: 906 94 765
Telefonen er betjent alle hverdager klokken 09.00 - 11.00

Digital timebestilling
Du bør teste deg hvis du har symptomer på Covid-19, har vært i utlandet i land med karanteneplikt eller har vært i nær kontakt med noen som er smittet av korona. Ønsker du å bestille time til koronatesting, kan du gjøre det digitalt: Koronatesting og timebestilling

Kommunen har ikke SMS-basert bestilling av koronatest. Legesentrene skal ikke kontaktes for å bestille time på teststasjonen utenfor Sagatunet, dette gjøres via kommunens testtelefon. Les her før du tar kontakt: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune (Oppdatert 26.01.2021)

Vaksinetelefon, Vestre Toten kommune: 903 62 455
Ved spørsmål rundt vaksinering og vaksinasjonsprogram i kommunen.

Telefonen er betjent:

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 10.00 - 14.00.
 • Onsdager klokken 08.30 - 14.00

Gjøvikregionens informasjonstelefon 61 15 89 11 - en samordnet tjeneste gjeldende for alle kommunene i Gjøvikregionen. Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00.

Nasjonale tiltak

Folkehelseinstituttet: Løpende smittestatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

Folkehelseinstituttet: Løpende vaksinasjonsstatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

7. april 2021: Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen 

Pressemelding 7. april 2021:
Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai.

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsminister Erna Solberg (H)

Hele pressemeldingen med trinnvis oversikt ser man her: Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen (regjeringen.no)

23. mars 2021: Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. 

Se hele pressemeldingen og full oversikt over anbefalinger og nasjonale forskriftsfestede regler her: Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

23. mars 2021: Regjeringen og Helsedirektoratet: Dette er anbefalingene for påskeferien

Her er regjeringens og Helsedirektoratets anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

Å holde to meters avstand til andre, begrense sosiale kontakter mest mulig, og å unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem er blant anbefalingene.

22. mars 2021: Nasjonal koronatelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er nå tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Denne tjenesten åpnet mandag 15. mars og skal være tilgjengelig så lenge pandemien varer.

Do you have any questions about COVID-19? The Directorate of Health's helpline is now available in English! Call 815 55 015, press #9+1

Masz pytanie dotyczace Covid-19( dziewietnascie )? Jest uruchomiona infolinia Dyrektoratu Zdrowia w jezyku polskim, dzwon 815 55 015, wybierz  #9+2

Miyaad wax su'aalo ah ka qabtaa ku saabsan covid-19 Agaasinka Caafimaadka Norway taleefanka macluumaadka hadda waa af-Soomaali! Wac 815 55 015, taabo #9+4

Arabisk urdu

18. februar 2021: Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Vær på vakt mot vaksinesvindel!

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Vaksinesvindel er en trussel man må forberede seg på.
Vaksinasjon mot Covid-19 er noe store deler av befolkningen er opptatt av og venter på. Samtidig vet vi at
svindel og spredning av skadevare er utbredt i andre land, og at dette også rammer Norge for tiden. Basert på erfaring forventer NSM ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) at svindelforsøkene vil øke i omfang i tiden fremover.

Ulike kommunikasjonskanaler benyttes av svindlere for å nå frem til ofrene. Det er observert svindel
via telefonoppringninger, tekstmeldinger, eposter, meldinger via sosiale medier, osv.

Svindlernes metoder vil variere:

 • Mange av svindlerne vil trolig tilby tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling, kanskje forklart med at pasienten må selv dekke en «egenandel». Vi har sett tilfeller der innbyggere fikk telefonoppringning som tilsynelatende var fra et privat medisinsk senter eller en kommune, med tilbud om snarlig vaksinasjon, mot forhåndsbetaling.
 • Man må også regne med svindelforsøk som har til hensikt å lure inn skadevare på privat eller arbeidsgivers datautstyr, for eksempel løsepengevirus.
 • Det kan dreie seg om mer «tradisjonelle» motiver som å tilegne seg bankkontonumre, kredittkortnumre, personalia, helseopplysninger (allergier, sykdommer, mm). Slike opplysninger kan brukes i svindel eller for utpressing av offeret senere.

Vaksinen er gratis
Husk at vaksineringen er gratis, og at du derfor ikke skal forhåndsbetale noe som helst når det er din tur. 

Det er potensielt en rekke konsekvenser hvis man blir lurt. Blant annet kan helseinstitusjoner måtte håndtere oppmøte av pasienter som er overbevist om at de har gyldig timebestilling og gyldig kvittering på betalt «egenandel». I en krevende tid kan dette skape uheldige situasjoner.

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet/Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her

                 Mars 2021: Omsorgstjenesten informerer: Retningslinjer for besøk i institusjoner og omsorgsboliger

9. april 2021: Nytt covid19-tilfelle i Vestre Toten

Kommunelegen fikk i ettermiddag meldt et nytt tilfelle av COVID19 i kommunen. Det er en voksen kvinne med milde symptomer. Smitteveien er ikke endelig avklart, men er med stor sannsynlighet kommet fra annen kommune.

Et begrenset antall nærkontakter blir varslet, og blir fulgt opp av sporingsteam lokalt eller i bostedskommunene. Tilfellet får ingen konsekvenser utover det som gjelder for nærkontaktene.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

7. april 2021: Kommuneoverlegen orienterer: Nye smittetilfeller i Vestre Toten onsdag 07.04.21

Kommunelegen ble i dag. onsdag 7. april, orientert om at en medarbeider ved Bøverbru legekontor fikk positivt testsvar i dag. Vedkommende er uten symptomer, og var i tillegg vaksinert, men testet seg rutinemessig etter opphold i hjemkommunen i påsken.

Smittesporing har kartlagt et avgrenset antall nærkontakter blant pasientene som var på kontoret i går. De berørte personer som skal ha beskjed er orientert og satt i karantene. Kun en av legene er også i karantene. Som en følge av gode smittevernrutiner ved kontoret, med streng adskillelse medarbeiderne i mellom, så får dette kun begrensede konsekvenser for driften. Bøverbru legekontor holdes åpnet med litt redusert kapasitet resten av uken. Ingen av det personale som vil være der nå, er definert som smitteutsatt.

Smittesporingsteamet ble også varslet fra Gardermoen om at en person bosatt i Vestre Toten testet positivt for Covid19 ved ankomst fra utlandet i påskeuken. Vedkommende er uten symptomer, og skal være på karantenehotell inntil isolasjonstiden på 10 dager er over. Det får således ingen konsekvenser for kommunen.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

30. mars 2021: Nytt smittetilfelle i Vestre Toten - husstandsmedlem 

Tirsdag 30.03.21 fikk kommunelegen beskjed om nytt smittetilfelle. Det er et ungt husstandsmedlem der det allerede var kjent smitte, og følgelig i karantene allerede. Milde symptomer. Det får ingen ytterligere konsekvenser for kommunene, utover det som allerede er iverksatt.

Jens A Mørch
Kommuneoverlege

29. mars 2021: God påske til alle innbyggere fra ordfører Stian Olafsen og kommunedirektør Bjørn Fauchald

Med denne hilsenen ønskes en riktig god påske til alle innbyggere fra ordfører Stian Olafsen og kommunedirektør Bjørn Fauchald:

En påskehilsen til alle innbyggerne i Vestre Toten kommune

27. mars 2021: Nytt smittetilfelle påvist i Vestre Toten fredag 26.03.21 + oppdatering

På ettermiddagen fredag 26.03 ble det på meldt om nytt smittetilfelle i Vestre Toten, en ung kvinne med milde symptomer.

Smittesporing har tatt noe tid, og involverer personer i flere kommuner. Varsling av den siste nærkontakten er endelig gjennomført, og tilfellet kan derfor varsles offentlig. Det er gjennomført testing av nærkontakter nå på lørdag formiddag. Hurtigtester er negative, og vanlige prøver er tatt, med forventet svar i løpet av søndag. Smitteveien er riktignok ennå usikker, men prøvesvar knyttet til det mest sannsynlige sporet ventes i løpet av dagen. Der er det allerede iverksatt karantene for de involverte.

Kommunen mener å ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen lørdag formiddag, da med utgangspunkt i vår smittede innbygger, og uten konsekvenser for andre enn nærkontaktene. Dette er Vestre Totens tilfelle nummer 114 siden pandemien startet.

Jens Mørch
Kommuneoverlege

Oppdatering 27. mars, kveld:
Tidligere i dag meldte kommunelegen om en uavklart smittevei til den siste smittede. Smittesporing har fremdeles ikke avdekket kilden, samtidig som de lokale sporene synes avklart og avsluttet etter flere bekreftet negative tester hos aktuelle. Hun oppholder seg til vanlig i annen kommune. Vi antar nå at hun er smittet utenfor vår kommune.

Det er ikke funnet nødvendig med ytterligere lokale tiltak utover det som allerede er iverksatt.

25. mars 2021: Nasjonale tiltak som berører idrett

Nasjonale tiltak som berører idrett
Gjeldende fra 25. mars og med ny vurdering innen 12. april.

Arrangementer

 • Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.
  Regler hvis arrangement må avholdes:
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangement som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Svømmehaller

 • Svømmehaller og badeanlegg kan bare holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.


Med vennlig hilsen
Geir Sollie
Leder idrett og fysisk aktivitet

25. mars 2021: Fyrverkeriet kultur informerer: Oversikt over kulturavdelingens smitteverntiltak i henhold til strengere nasjonale tiltak.

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak fra og med midnatt, natt til torsdag 25. mars 2021 og gjeldende inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april 2021. Her er en oversikt over konsekvenser for kulturavdelingens tjenester:

For alle tjenester gjelder:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller i karantene.
 • Bruk munnbind hvis du ikke kan holde to meters avstand, unntak for barn og unge under utøvelse av aktivitet.

Konsekvenser for kulturskolen:

Aktiviteter for barn og unge under 20 år vil fortsette som vanlig:

 • Dette gjelder både individuell - og gruppeundervisning. Det er tillatt med inntil 20 deltagere på en gruppe.
 • Våre elever som bor i Østre Toten og Gjøvik er velkommen.

Aktiviteter for voksne er ikke tillatt. Dette medfører at:

 • Kunstskolen for voksne er avlyst.
 • Individuelle elever over 20 år tilbys nettundervisning.
 • Småtrølltræff er avlyst.

Venterommet på kulturskolen er KUN for elever ved skolen:

 • Foresatte har ikke adgang til bygningen (ta kontakt med elevens lærer på mail/ tlf ved behov)
 • Søsken og venner som ikke er elever og har timeavtale har ikke adgang til bygningen.
 • Kom presis til timen, hold 2 meters avstand til andre i venterommet.

Konsekvenser for kulturhus og bibliotek:

 • Fyrverkeriet kulturhus er dessverre stengt for arrangementer/aktivitet og møter for voksne, i første omgang t.o.m søndag 11. april.
 • Fyrverkeriet bibliotek holder åpent som vanlig, med god oppfølging av gjeldende smittevernregler. «Litterært kvarter» avlyses også i denne perioden.

Utstyrsbanken:

 • Utstyrsbanken holder langåpent torsdag 25. mars klokken 12.00 - 19.00 i tråd med gjeldende smittevernregler.

Støttekontakttjenesten:

 • Vi anbefaler at aktiviteten foregår ute.
24. mars 2021: Nye nasjonale retningslinjer - konsekvenser for Vestre Toten kommune

Regjeringen kom med nye nasjonale anbefalinger og retningslinjer 23. mars 2021 (ekstern lenke - nrk.no). Disse gjelder fra og med torsdag 25. mars 2021 og fram til og med 12. april 2021.

Kommunedirektørens ledergruppe, kommuneoverlegen og ordfører i Vestre Toten kommune gjennomgikk og drøftet konsekvensene av disse nye tiltakene på kvelden 23. mars 2021. På bakgrunn av disse drøftingene og ytterligere vurderinger, blir oppfølgingen i Vestre Toten kommune (som organisasjon) slik:

 • Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.
  Handlinger/tiltak: Ikke relevant. Følges opp av næringen selv.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.
  Handlinger/tiltak: Følges opp av tjenesteområde kultur i løpet av onsdag 24. mars 2021. For øvrig må lag/foreninger forholde seg til disse retningslinjene
 • Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.
  Handlinger/tiltak: Ikke relevant. Totenbadet sitt treningsstudio kan holde åpent.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
  Handlinger/tiltak: Totenbadets ordinære virksomhet stenges. Skolesvømming opprettholdes.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
  Handlinger/tiltak: Ikke relevant.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
  Handlinger/tiltak: Dette innebærer at den enkelte virksomhet må definere hva som er nødvendig minimumsbemanning på de ulike avdelingene og at slik bemanning av enheter gjennomføres på en planmessig måte. For øvrig må hjemmekontor tas i bruk i større grad enn i dag, men hensynet til tjenesten må ivaretas der hvor det er mulig å ivareta smittevernet på en fullgod måte og i samsvar med nye retningslinjer. Eksempelvis har rådhuset stort sett bare cellekontorer og det er dermed mulig å sikre smittevernet på en fullgod måte om noen er til stede til enhver tid. Andre forhold:
  • Rådhuset holdes åpent og opprettholder gjeldende åpningstid. Fokus på smittevern for besøkende har høy prioritet
  • Alle møter gjennomføres digitalt med unntak av tilfeller hvor dette vurderes åpenbart uhensiktsmessig og hvor kun et fåtall deltar. (to til tre personer).
  • Maksimalt antall på møterom gjennomgås og rommene merkes på nytt slik at kravet om minst to meters avstand ivaretas.
  • Alle skal unngå å møtes og oppholde seg over tid på «kafferom» og andre møteplasser hvor det er krevende å overholde en avstand på to meter. 

   Uansett begrense kontaktflate på jobben!
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.
  Handlinger/tiltak: Ikke relevant
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
    - Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
    - Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  Handlinger/tiltak: Følges opp der dette er relevant. Anbefalingen er å unngå gjennomføring av arrangementer.

For øvrig:

 • Vaksineringen i Vestre Toten kommune fortsetter som planlagt.
 • De nye tiltakene berører i liten grad tjenestene kommunen yter til publikum, eksempelvis helse, omsorg, skole og barnehager. Fokus på smittevern og oppfølging av både eksisterende og nye råd er imidlertid viktig.
 • Kommuneoverlegen oppfordrer til å søke samarbeid i regionen om hvordan reglene skal forstås og praktiserer, eks. i skoler og barnehager. Dette følges også opp på overordnet ledernivå i koordineringsmøte i regionen fredag 26. mars 2021.


Raufoss, 23./24. mars 2021

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

17. mars 2021: Tiltak for å håndtere en ustabil smittesituasjonen i Gjøvikregionen

Tiltak for å håndtere en ustabil smittesituasjonen i Gjøvikregionen

Østre Toten og Gran kommune opplever nå en situasjon med betydelig smitteøkning, og har dermed iverksatt lokale strengere tiltak. Smittesituasjonen i de fire andre kommunene i Gjøvikregionen (Vestre Toten, Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land) er mer oversiktlig og avgrenset. Smittesituasjonen i regionen må likevel vurderes som ustabil. Kommunene har besluttet å gjøre noen endringer i smittevernstiltakene, innenfor de gjeldende nasjonale anbefalinger.

Mandag kveld ble det besluttet at alle kommunene i Viken, pluss Gran kommune får det strengeste tiltaksnivået – nivå A (særlig høyt tiltaksnivå) for smittevern, slik det framgår av Coronaforskriften. Dette ble besluttet av regjeringen.

Fra før har også Oslo svært strenge tiltak.

Uoversiktlig smittesituasjon i Østre Toten

Onsdag kveld ble det kjent at statsforvalteren på vegne av Østre Toten ber Helsedirektoratet om å bli innlemmet i det nest strengeste tiltaksnivået – nivå B – som er noe mildere enn Viken og Gran. Dette kommer som følge av at kommuneoverlegen anser smittesituasjonen der som uoversiktlig og alvorlig.

Østre Toten kommune har pr 17.03.21 nå 22 smittetilfeller, 220 personer sitter i karantene og rundt 400 er i ventekarantene.

De fire andre kommunene i Gjøvikregionen vurderer smittesituasjonen som mer oversiktlig, men følger nøye med på utviklingen i regionen. Alle fem kommuner i regionen og deres kommuneoverleger er i regelmessig dialog med hverandre.

Kommunene Vestre Toten, Gjøvik, Nordre og Søndre Land innfører en rekke forsterkede tiltak:

Anbefaler mer munnbindbruk

Munnbind bør brukes i situasjoner der du ikke kan holde mer enn en meters avstand. Dette gjelder særlig i butikker og dersom du må reise kollektivt. Det er også viktig i en-til-en-behandlinger som for eksempel hos frisør, hudpleie eller taxi.
Butikker og kjøpesentre kan kreve bruk av munnbind i deres lokaler.

Hjemmekontor

Dersom Østre Toten får tiltaksnivå B, innebærer det at de pålegger innbyggerne sine om å ha hjemmekontor der det er mulig. Dette har også Gran kommune innført sammen med Viken og Oslo. Det innebærer også at de som bor i Gjøvikregionen, men jobber i de nevnte områdene, skal ha hjemmekontor når det er mulig.

Vil teste ansatte i omsorgsyrkene:
Helsepersonell som bor i Viken, Oslo, Gran eller Østre Toten kommune og jobber med pasientrettet kontakt i de fire øvrige kommunene i Gjøvikregionen skal nå testes hver sjuende dag.

Status for  butikker, utesteder, arrangører og treningssenter

Vestre Toten, Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land følger de smittevernsreglene som foreligger nasjonalt. Der er det blant annet tillatt både å servere alkohol og mat på restauranter. Det er også lov til å ha arrangement med inntil hundre personer når de har tilviste plasser. Ingen butikker, kjøpesenter eller treningssenter er stengt.

For at det fortsatt skal kunne holdes åpent, må smitteverntiltak følges strengt. Blant andre, så vil rådgivere fra Miljørettet helsevern IKS foreta inspeksjoner, og tilstrebe å ha god dialog og veiledning med aktørene innenfor disse bransjene. Avvik vil bli rapportert til kommuneoverlegene som kan vedta stengning om nødvendig.

Avstand og håndhygiene er fremdeles svært viktig

Kommunene ber folk respektere oppfordringene til å begrense antall sosiale kontakter, i samsvar med de nasjonal rådene som er gitt. Reising og samlinger av mennesker må begrenses. Her har både gjester og næringslivet et ansvar. Registrering av gjester på utesteder, treningssentre, svømmehaller, arrangementer o.l. er avgjørende for at smittesporing skal kunne skje raskt og effektivt.

Smittetilfellene vi har i vår region og ellers i landet er i hovedsak av den britiske muterte varianten.

Vi minner om at innbyggerne i de kommunene med de strengeste tiltakene skal følge hjemkommunens regler og restriksjoner ved besøk til kommuner med lavere tiltaksnivå. For eksempel bør ikke innbyggerne reise til andre kommuner for verken å trene, handle, spise på restaurant eller delta på arrangementer.

Med disse tiltak håper nabokommunene til Østre Toten å kunne beholde kontrollen over smittespredningen i regionen, men også bidra til at Østre Toten gjenvinner kontrollen over sitt utbrudd.

Dersom smitten ser ut til å skulle spre seg tross tiltakene, vil de øvrige kommunene raskt reagere og vurdere å innføre samme nivå som Østre Toten kommune. 

3. mars 2021: Fra Helsestasjonstjenesten og Frivilligsentralen: Informasjon til frivillige i forbindelse med massevaksineringen i Vestre Toten.

Tusen takk til alle de som har meldt seg som frivillig i forbindelse med massevaksineringen i Vestre Toten. Dette setter vi stor pris på!

Vi vet ennå ikke når vi får de store mengdene med vaksinedoser og når vi da kan sette i gang i storhallen på Raufoss. Det vaksineres nå i kommunestyresalen på Rådhuset, og flere frivillige er i gang der. Vi vet ikke hvor mange frivillige vi til enhver tid trenger til massevaksineringen, men vi kontakter dere i forkant og setter opp vaktlister.

Hold ut og hold avstand.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Skaar Dyrud, Helsestasjonstjenesten og Gunnhild Andersen, Frivilligsentralen

Vaksinering i Vestre Toten kommune

På følgende side finner man alt om vaksineringsprogrammet i Vestre Toten kommune, i tillegg til løpende oppdateringer, kontakttelefoner og aktuelle kunngjøringer.

Denne siden ligger som stasjonær informasjonsboks på kommunens hjemmesideforside.

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Oversikt over kontakt- og hjelpetelefoner

 • Nav Vestre Toten:Alle henvendelser kan gjøres via «Ditt NAV» på www.nav.no eller pr. tlf. 55 55 33 33. 
  Søknad om økonomisk sosialhjelp kan søkes digitalt på nav.no (Ditt NAV) eller på skjema som ligger tilgjengelig utenfor kontoret. Søknad med dokumentasjon kan leveres i hvit postkasse utenfor kontoret. Dette gjelder også annen post og dokumenter.
 • Ungdomskontakt i Vestre Toten (13-18 år): telefon 919 17 410
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn 
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland: telefon 611 71 400
  Åpningstid på hverdager 08:00-15:30.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no
 • Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

  Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Hvor kan du henvende deg?
  Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Vestre Toten kommune har gjort en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Ønsker du å bidra? Velg en av disse fremgangsmåtene:

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 09.04.2021 19:38