Informasjon om koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Koronaviruset: En samlet oversikt

Foto: CDC, Alissa Eckert

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Digital timebestilling og regional informasjonstelefon

Digital timebestilling
Du bør teste deg hvis du har symptomer på Covid-19, har vært i utlandet i land med karanteneplikt eller har vært i nær kontakt med noen som er smittet av korona. Ønsker du å bestille time til koronatesting, kan du gjøre det digitalt: Koronatesting og timebestilling

Kommunen har ikke SMS-basert bestilling av koronatest. Legesentrene skal ikke kontaktes for å bestille time på teststasjonen utenfor Sagatunet, dette gjøres via kommunens testtelefon. Les her før du tar kontakt: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune (Oppdatert 08.01.2021)

Gjøvikregionens informasjonstelefon 61 15 89 11 - en samordnet tjeneste gjeldende for alle kommunene i Gjøvikregionen. Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00.

Nasjonale tiltak

3. januar 2021: Regjeringen.no: Pressekonferanse og pressemelding om koronasituasjonen - innfører flere nasjonale smitteverntiltak.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med nye anbefalinger for de kommende to ukene. Søndag 3. januar klokken 18.00 ble det holdt pressekonferanse der de nye anbefalingene ble presentert.

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet var til stede på pressekonferansen.

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak
For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

- Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

- Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.


Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)
23. desember 2020: Koronavaksinasjonsprogrammet: De første dosene kommer til kommunen i uke 1

Alle kommuner vil få tilbud om ukentlige leveringer fra uke 1, forutsatt at det ikke blir forsinkelser i leveransene fra Pfizer og forutsatt at kommunene selv er klare for å motta dosene. Det er valgt å sende ut doser til alle kommuner ukentlig nå i starten, selv om det vil bli svært få doser for de minste kommunene.

Uke 1: Vestre Toten kommune: 55 doser

Les hele saken i sin helhet her: De første dosene kommer til kommunen i uke 1

21. desember 2020: Mandag 21. desember lanseres den nye Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense, og her kan du lese mer om og laste ned Smittestopp:

Hva er forskjellen mellom ny og gammel Smittestopp-app?

Bortsett fra navnet har disse to appene nesten ingen ting til felles. Den nye Smittestopp-appen er en helt ny teknisk løsning, og skiller seg fra den gamle slik:

 • Den nye appen lagrer alt på din telefon, og laster ikke opp informasjon til en sentral slik den gamle gjorde.
 • Den nye appen benytter kun Bluetooth og ikke GPS eller annen satelittposisjonering. Dermed lagrer den ikke hvor du har vært.
 • Den nye appen bruker mindre batteri enn den gamle.
 • Den nye appen brukes kun til smittesporing, og ikke analyse eller forskning.
 • Den nye appen samler ikke inn data der du kan identifiseres, og dermed er det heller ikke noe å få innsyn i.
 • Den nye appen gir ikke automatisk beskjed til andre, det er det du selv som gjør, når du selv ønsker det.

Hvis du fremdeles har den gamle Smittestopp-appen installert, kan du trygt slette den uten at det påvirker den nye appen. Det er også trygt å la den gamle appen ligge. Den er ikke aktiv, og vil verken sende eller motta informasjon.

21. oktober 2020: Folkehelseinstituttet: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19), med fylkes- og kommuneoversikt over antall meldte smittetilfeller.

Her finner man Folkehelseinstituttets dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19). Oversiktene og kartfigurene inneholder blant annet oppdaterte tall fra kommuner, fylker, kjønn, alder, landet totalt, Norden og globalt. Løpende oversikt finner man her:

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her

16. januar 2021: Tre nye tilfeller av COVID-19 meldt i løpet av ettermiddagen

Kommunelegen fikk i dag tre nye positive COVID-19-svar. To av disse var voksne menn allerede i innreisekarantene, og har fulgt de gjeldende retningslinjer for ankomst til Norge mht testing. De testet negativt ved grensepassering, og har da utviklet sykdom i karantenetiden. De har lite og ingen symptomer.

Den siste er en ung kvinne, i en husstand der det i går ble påvist smitte, og derfor ble testet. Hun har ingen symptomer. Det er vurdert nødvendig å sette en klasse på 10. trinn på Vestre Toten ungdomsskole, relevante lærere , og noen få øvrige nærkontakter i karantene fram til og med 25.01.21. Disse er nå orientert og blir fulgt opp med mer informasjon fra smittesporingsteamet i morgen søndag. Kommunen mener nå å ha fått tilstrekkelig oversikt over situasjonen i kveld.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

15. januar 2021: Kommuneoverlegen informerer: 2. trinn (to klasser) på Korta skole i karantene

Kommunelegen fikk i ettermiddag, fredag 15. januar, varsel om nok et tilfelle av COVID19 hos en innbygger i Vestre Toten. Det er en voksen kvinne, med moderate symptomer. Smittekilden er så langt ikke identifisert. Smittesporing har foregått foregår utover ettermiddagen.

Hurtigtesting av husstandsmedlemmer avdekket et tilfelle til. Milde symptomer. Dette har ført til av vi har måtte sette 2. trinn på Korta skole i karantene til ut neste uke, dette innebærende to klasser. Alle som er berørt av disse tilfellene er kontaktet og orientert. Kartleggingen har så langt ikke gitt holdepunkter for spredning utover nevnte husstand. Smittesporingsteamet følger opp gjennom helgen, blant annet med informasjon om egnet tidspunkt for testing. 

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

13. januar 2021: 2 nye koronatilfeller i Vestre Toten kommune - begge forventet

13. januar: 2 nye koronatilfeller i Vestre Toten kommune.

Det er en ungdom og ett barn. Begge er familiemedlemmer i samme husstand som det fra før er smitte. Funnet kommer derfor ikke overraskende, selv om vi naturligvis helst håpet de hadde sluppet. Disse har vært i karantene fra smitten ble påvist i forrige uke. De var også negative initialt, slik at det ikke er behov for tiltak utenfor hjemmet. De har milde symptomer.

Husstanden blir fulgt opp av kommunens smittesporingsteam, som vanlig.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

12. januar 2021: Nytt koronatilfelle i Vestre Toten kommune

Kommuneoverlegen ble i dag varslet fra teststasjon Gardemoen om at en utenlandsk statsborger registrert bosatt i Vestre Toten hadde testet positivt på COVID19 ved ankomst Norge. Vedkommende har ikke oppgitt symptomer. Han dro rett i innreisekarantene, i egnede lokaler som arbeidsgiver har stillet til disposisjon.

Alle regler og retningslinjer er fulgt. Det er således ikke holdepunkter for spredningsfare. Han blir fulgt opp av kommunens smittesporingsteam, som vanlig.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege, Vestre Toten kommune

11. januar 2021: Koronatesting og digital timebestilling

Vestre Toten har fra 8. januar 2021 startet opp med digital timebestilling for koronatest, og nettbooking gjelder fra mandag 11. januar 2021. Testing gjøres fortsatt mandag, onsdag og fredag fra klokken 16.00 utenfor Sagatunet legesenter.

Mulighet for testbestilling finner man som egen forsideboks på kommunens hjemmeside, og her er snarvei til timebestillingen:

Vennlig hilsen
Testteamet i Vestre Toten kommune

9. januar 2021: Fra kommuneoverlegen: Status lørdag 09.01.21 - 4 nye smittede i Vestre Toten

I løpet av dagen fikk kommunelegen varsel om hele 4 nye tilfeller av COVID19, tre unge, voksne kvinner og en ung, voksen mann.

Tre av disse er nærkontakter og husstandsmedlemmer til allerede kjente smittede, og dermed omfattet av strenge karantenetiltak. Det var altså ikke helt uventet, men samtidig en bekreftelse på hvor vanskelig det er å unngå smitte innad i en husstand.

For det siste tilfellet er smittekilden ikke endelig identifisert, men har sannsynligvis skjedd i i annen kommune. Vedkommende har oppholdt seg der fra det antatte smittetidspunktet, og har valgt å bli der. Kommunens smittesporingsteam har samarbeidet med den aktuelle kommune, og har avklart at oppfølging skjer der vedkommende oppholder seg. Symptomspennet går fra knapt merkbare symptomer, til moderat influensalignende.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

8. januar 2021: Leverings- og fordelingsoversikt av vaksiner til kommunen for uke 1, 2 og 3

Koronavaksinasjonsprogrammet: Leverings- og fordelingsoversikt av vaksiner til kommunene for uke 1, 2 og 3:

Kommunen får 60 doser i uke 2, og kommunen følger prioriteringslisten. Vi har og anledning til å sette av inntil 20% av vaksinen på prioriterte personer i helsevesenet. Når vi nå snart er ferdig med institusjonsbeboere, så vil vi begynne å kalle inn personer i prioriteringsgruppe 2 og 3 (se listen under).

Den enkelte vil få beskjed, med noen dagers forvarsel. Det er STERK ønskelig at alle nå registrerer seg på Helsenorge.no, ettersom kommunen vil bruke den så mye som mulig for å kalle inn til vaksine - med beskjed om dag tid og sted. Andre vil får SMS, eller en telefon. Vaksinering vil da etter planen foregå i Fyrverkeribygget. I ukene framover forventes antall tildelte doser å øke betraktelig.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

8. januar 2021: Nytt COVID19-tilfelle i Vestre Toten fredag 08.01.21

Kommunen har fått beskjed om en ny smittet i dag fredag. Det er en ung voksen mann, med milde symptomer. Smittekilden er foreløpig ikke sikkert identifisert, men det er holdepunkter for å anta at smitten har skjedd utenfor kommunen. Smittesporing foregår sammen med aktuelle kommunen for å avklare dette ytterligere. Et fåtall nærkontakter i egen og berørt kommune er varslet og følges opp.

De øvrige resultater av nærmere 60 testet i Vestre Toten onsdag, er så langt bekreftet negative.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

6. januar 2021: Pressemelding fra kommuneoverlegen: Vestre Toten har fått sitt 70. tilfelle av COVID19

Kommunelegen fikk sent i ettermiddag melding om en ny positiv prøve. Det er en voksen mann, som allerede er i innreisekarantene etter ankomst fra utlandet straks over nyttår. Ble testet rutinemessig, men også grunnet utvikling av moderate symptomer. Det er kun ett husstandsmedlem som er nærkontakt.

Dette er den eneste av de drøyt 50 personer som ble testet på første dag over nyttår som har testet positivt. I dag, onsdag 6. januar, er det testet nærmere 60. 

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

4. januar 2021: Kommuneoverlegen orienterer: Nytt COVID19-tilfelle i Vestre Toten

Kommunelegen ble i ettermiddag - mandag 04.01.2021 - varslet om et nytt COVID19-tilfelle. Det er en voksen mann, bosatt i Vestre Toten, som var allerede i innreisekarantene etter opphold i utlandet.

Han har utviklet milde symptomer kort etter hjemkomst. Smitten har, med sikkerhet, skjedd utenfor kommunen, - enten  i oppholdslandet eller på reisen. Nærkontakter er begrenset til husstandsmedlemmer og alle følges opp av smittesporingsteamet.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

4. januar 2021: Tiltak fra Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten kommune - gjeldende kulturhus, bibliotek, ungdomshus, kulturskole, idrett/friluftsliv og utstyrsbank.
 • På grunn av nye nasjonale smittevernregler stenges Fyrverkeriet kulturhus for arrangement, øvelser og andre samlinger fram til 18. januar.
 • Fyrverkeriet bibliotek holder åpent med vanlige åpningstider. Det vil være en begrensning på inntil 10 besøkende i biblioteket samtidig.
 • Fyrverkeriet ungdomshus blir stengt fram til 18. januar. Det vil bli livestreamsendinger fra ungdomshuset i denne perioden.
 • Fyrverkeriet kulturskole har nettundervisning for de fleste elevene fram til 18.januar, dette gjelder både grupper og individuelt.
 • Fyrverkeriet idrett/friluftsliv: Kommunens idrettshaller stenges utenom skolens åpningstid fra i dag 4. januar og fram til og med 18. januar.
 • Utstyrsbanken holder åpent som vanlig på torsdag fra 17.00.-19.00. Vaktmobil: 947 83 045.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Lund
Kultursjef

31. desember 2020: Kommuneoverlegen orienterer: Nytt tilfelle av COVID19 i Vestre Toten 31.12.20

Kommunelegen fikk i morges varsel om nytt tilfelle av COVID19 hos en ung voksen kvinne i Vestre Toten.

Dette ble påvist i forbindelse med en smitteoppsporing på en arbeidsplass i en annen kommune, der smitten formodentlig kan ha skjedd. Der foregår fremdeles smittesporing, og kommunene samarbeider. Vestre Toten har ingen ytterligere informasjon om, eller kommentar til saken.

Kvinnen har ingen åpenbare symptomer. Det er også få nærkontakter, alle innen samme husstand.
Dette er kommunens 68. tilfelle siden starten på pandemien , og 3. på like mange dager.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

30. desember 2020: Kommuneoverlegen orienterer: Nytt COVID19-tilfelle i Vestre Toten onsdag 30.12.20

Kommunelegen ble i ettermiddag varslet om et nytt tilfelle av COVID19. Det er en voksen mann, med milde symptomer. Han var allerede registrert som nærkontakt til smittet i annen kommune, og har vært i karantene. Det er ikke holdepunkter for ytterligere spredning.

Kommune fikk i går varsel om en ung person med positiv test på COVID19, som er folkeregistrert i Vestre Toten, men som oppholder seg i annen kommune, der smitten antagelig har skjedd. Vedkommende følges opp av oppholdskommunens smittesporingsteam, mens vårt lokale team følger opp lokale nærkontakter. 

Vestre Toten kommune har de siste døgn fått meldt et betydelig antall nærkontakter til smittede fra andre kommuner. Dette er en forventet konsekvens av det økte antall sosiale kontakter mange har i julen. Flere av disse testes nå og det er ikke usannsynlig med flere positive tester i dagene som kommer.

Det eneste som kan bremse den negative utviklingen av smitte og smittespredning vi nå ser, er at folk begrenser deltagelse i sosiale sammenkomster, og overholder smittevernreglene også ved private besøk.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

30. desember 2020: Ingen smittede i Vestre Toten kommune.

Uke 53/1: For første gang på 10 uker har Vestre Toten ingen som er smittet.

- Det er all mulig grunn til å gi alle kommunens innbyggere, ansatte og alle involverte i smittevernarbeidet stor honnør. Smittede vil vi sikkert få i tiden framover, men dette er en god slutt på året og en god inngang til nytt år.

Situasjonen kan dessverre endre seg veldig fort så det er viktig at alle fortsatt er på tå hev og følger smittevernsanbefalingene fra kommuneoverlege og sentrale helsemyndigheter.

Takk til dere alle for innsatsen og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Bjørn Fauchald, kommunedirektør og Bjørnar Eidsvik, helsesjef

17. desember 2020: Folkehelseinstituttet (FHI) informerer: Informasjon om vaksinering mot covid-19

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Les hele orienteringen og nyhetssaken her: Informasjon om vaksinering mot covid-19

12. desember 2020: Fra kommuneoverlegen: Ny smittet meldt, hjemmehørende i Vestre Toten

En voksen mann testet i dag positiv for COVID19 i dag. Han har milde symptomer. Det er holdepunkter for at han er blitt smittet i en annen kommune. Smittesporingsteamene i de respektive kommuner samarbeider derfor om kartleggingen. De mener å ha fått oversikt over situasjonen, og iverksatt nødvendige tiltak.

Det er et fåtall nærkontakter i den aktuelle perioden, og disse er satt i karantene. Det er ikke funnet grunnlag for å mistenke ytterligere spredning fra dette tilfellet.

Jens Mørch. kommuneoverlege

4. september 2020: Fra kommunelegene: Fravær/nærvær ved skoler og barnehager: Hvor går grensene for hvor syk man skal være? 

FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler. Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

"Hvor mye snørr er lov?"

1. "Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

2. Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.

3. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

4. Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

5. Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.

6. Ved feber skal man alltid være hjemme.

Les mer på:

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Oversikt over kontakt- og hjelpetelefoner

 • Ungdomskontakt i Vestre Toten: telefon 919 17 410
 • Gjøvikregionens informasjonstelefon for korona: telefon 61 15 89 11 
  Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00.
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn 
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland: telefon 611 71 400
  Åpningstid på hverdager 08:00-15:30.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no
 • Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

  Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Hvor kan du henvende deg?
  Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Vestre Toten kommune har gjort en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Ønsker du å bidra? Velg en av disse fremgangsmåtene:

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 16.01.2021 20:24