Informasjon om koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Foto: CDC, Alissa Eckert

Koronaviruset: En samlet oversikt

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Gjøvikregionens informasjonstelefon 61 15 89 11 - en samordnet tjeneste gjeldende for alle kommunene i Gjøvikregionen. Telefonen betjenes av helsepersonell, som kan svare på spørsmål om karantene, isolasjon, prøvetaking og om man er usikker på om man har behov for lege. Telefonen har åpningstid på hverdager mellom 08.30-15.00. 

Nasjonale tiltak

28. mai: Regjeringen.no: Koronasituasjonen. Aktuell informasjon fra norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Her finner man fortløpende oppdaterte tiltak, pressemeldinger og råd fra norske myndigheter, og man finner også spørsmål og svar om koronasituasjonen:

7. mai: Regjeringen.no: Skolene åpner for alle elever fra 11. mai

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

19. april 2020: Utdanningsdirektoratet: Informasjon til barnehageforeldre på flere språk. 

Utdanningsdirektoratet: Her finner du informasjon til foreldre på flere språk (udir.no)

Arabisk/Arabic, Engelsk/English, Farsi, Fransk/French, Italiensk/Italian, Kurmanji, Litauisk/Lithuanian, Polsk/Polish, Russisk/Russian, Samisk (nordsamisk), Samisk (sørsamisk), Somali, Sorani, Tyrkisk/Turkish, Urdu, Vietnamesisk/Vietnamese.

16. april 2020: Regjeringen.no: Ny app - appen Smittestopp - vil stoppe smitte raskere.

Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig, står det i et presseskriv fra Regjeringen.

- Vi kan alle være med på å stoppe smittespredning og redde liv. Hvis mange laster ned appen Smittestopp, kan vi åpne samfunnet mer opp og få friheten vår tilbake, sier statsminister Erna Solberg.

- Smittestopp kan bli et svært nyttig verktøy for beholde kontrollen med smittespredningen i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Slik virker Smittestopp
Appen kan lastes ned på mobiltelefon. Personer som har lastet ned Smittestopp, vil få SMS-varsel dersom de har vært i nærheten av personer med appen som har fått påvist koronasmitte. Dermed kan de gå raskt i karantene og begrense smittespredningen. Varselet inneholder ikke informasjon om hvem den smittede er. Appen vil heller ikke varsle om når det er smittede i et område. Den vil ikke bli brukt til noen form for kontroll av om folk overholder karantenereglene. Dataene skal kun brukes til smittesporing og smittebegrensing.

– Det er frivillig å laste ned Smittestopp, og jeg håper så mange som mulig vil være med på å stoppe spredningen av koronaviruset ved å laste den ned. For at den skal fungere effektivt, er det viktig at mange tar den i bruk, sier Høie.

Appen vil også gi kunnskap om utviklingen av pandemien ved at helsemyndighetene får anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet og kontaktmønstre i befolkningen. Dette er informasjon som kan brukes til å analysere hvor smitten skjer og om tiltakene mot koronaviruset virker. Det vil gjøre det mulig å lette på tiltak eller endre på tiltak som ikke fungerer.

Publisert 6. april 2020: Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvor kan du henvende deg?
Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her

Pressemeldinger  •  Oversikt over reduserte tilbud / endrede åpningstider / avlysninger i Vestre Toten kommune

28. mai 2020: Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

Ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til covid-19 for lag/foreninger/kulturtiltak/kunst- og kulturaktører i Vestre Toten.

 • Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til svikt i inntekter og/eller økte utgifter.
 • Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår

Krav til søknad:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av tapt inntekt/økt utgift knyttet til Covid-19. Eventuelt beskrivelse av stimulerende tiltak, tilbud og aktivitet. Budsjett må legges ved.
 • Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære tiltak.
 • Regnskap må leveres innen 31.12.20.
 • Arrangement/tap av inntekt i løpet av 2020.

Kontaktperson:

20. mai 2020: Rådhuset åpner igjen for publikum - etter avtale! Vestre Toten rådhus åpner for besøkende med avtale mandag 25. mai klokken 12.00 - med smitteverntiltak og endret åpningstid.

Fra og med mandag 25. mai åpner rådhusets ekspedisjon dørene for besøkende, men møte med saksbehandler må skje etter avtale.

Åpningstidene blir som følger: Mandag - fredag 12.00 - 15.00.

18. mai 2020: Frisklivssentralen orienterer: Informasjon vedrørende bassenggrupper fremover mot sommerferien

Det bli dessverre ikke noen åpning av bassenger før tidligst 15. juni, og med en uke fram til skoleferie blir det ikke arrangert bassenggrupper i regi av Frisklivssentralen. Ny oppstartsbeskjed vil komme i august.

Frisklivssentralen har imidlertid stavgangsgruppe på mandager og vi arrangerer nå en styrke-, balanse- og bevegelsesgruppe på onsdager som vil være åpne for alle. Meld dere inn i facebookgruppene på Frisklivssentralen - informasjon vil komme der. Håper at det kan passse noen av dere! Alt blir bra!🌈

Vennlig hilsen
Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

16. mai 2020: Fyrverkeriet bibliotek orienterer: Vi åpner igjen! (Riktignok med reduserte åpningstider)

Vi er veldig glade for å kunne fortelle at vi åpner biblioteket igjen. Riktignok med reduserte åpningstider.

Det vil bli mulig å låne og levere, lese aviser og bruke pc. På de ukedagene biblioteket ikke blir åpent, kommer vi til å fortsette med utlevering slik vi har gjort de siste ukene. Hvis noen ikke har så lyst til å besøke biblioteklokalet enda, får dere altså fortsatt tilbud om å hente bøker utenfor inngangen.

Det er satt i gang mange smitteverntiltak i biblioteket og kulturhuset, de viktigste er beskrevet nedenfor. En ansatt fra biblioteket har vakt i foajeen og kan fortelle om tilbud og regler. Det kan nok se litt rart ut med alle tiltakene våre, men vi vil at du som besøker oss skal være trygg.

Vi har savnet dere og ønsker dere hjertelig velkommen til oss.

Slik blir åpningstidene våre

Åpent lokale:
Mandag: 16-19
Torsdag: 10-15
Lørdag: 10-13

Utlevering:
Tirsdag: 11-15
Onsdag: 11-15
Fredag: 11-15

Smitteverntiltak

 • Alle som skal inn på bibliotek eller kulturhus må vaske hender eller bruke håndsprit når de kommer
 • Alle besøkende må følge regler for avstand til hverandre
 • Det er begrenset antall samtidig besøkende på biblioteket. Derfor kan det hende du må vente litt hvis lokalet allerede er fullt. De fleste sittemøblene i biblioteket er fjernet.
 • Dere som vil bruke pc eller lese aviser kan sitte i salongen, vi viser dere når dere kommer. Dere må bruke engangshansker. Det er begrenset antall samtidig besøkende i salongen også.
 • Hånddesinfeksjon og engangshansker er tilgjengelig ved inngangen
 • All innlevering skjer i innleveringskasse utenfor bygget, du kan ikke ta med bøker som skal leveres inn i biblioteket
 • I skranken er det satt opp plexiglass
16. mai 2020: Vestre Toten kommune åpner for avtalte besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner fra 25. mai.

Pandemien er langt fra over, men smittesituasjonen er nå slik at institusjoner og andre heldøgns botilbud kan forberede seg på å åpne for avtalte besøk til pasienter og beboere, fra 25. mai.

Ledelsen i Omsorg arbeider nå, sammen med avdelingene og kommuneoverlegen, for å få realisert dette så snart det er mulig å gjøre det forsvarlig.

Betinget, gradvis åpning:
Det blir imidlertid ikke åpnet for fritt besøk ennå. Åpningen av mange områder i samfunnet betyr også en usikkerhet med hensyn til hvordan smittesituasjonen kan endre seg. Det vil derfor fremdeles være nødvendig for avdelingene og besøkende å følge de rådende smittevern-anbefalinger, for at dette skal kunne skje trygt for våre beboere. Pårørende vil derfor inntil videre måtte avtale besøk med avdelingene når det åpnes for dette.

Mer informasjon om hvordan dette skal skje vil bli lagt ut på hjemmesiden og på avdelingene så snart rutinene våre er på plass.

Bakgrunn
Etter at pandemien var et faktum, har Vestre Toten kommune kontinuerlig arbeidet for å beskytte våre innbyggere mot smitte. Mange pasienter og brukere i våre institusjoner og heldøgns botilbud er særlig sårbare for koronasmitte på grunn av alder og annen underliggende sykdom.

Helsedirektoratets pålegg førte bl.a til at vi måtte innføre et generelt besøksforbud og adgangskontroll for våre institusjoner og heldøgns botilbud siden midten av mars. Vi har stor forståelse for at det har vært mye savn og fortvilelse. Omsorgstjenesten har forsøkt å lindre litt ved å skaffe nettbrett i alle våre institusjoner og omsorgsboliger, og gjøre mulig for dere å se hverandre også. Men det erstatter naturligvis ikke levende kontakt.

Tiltakene mener vi likevel har vært sterkt medvirkende til at Vestre Toten så langt ikke hatt koronasmitte i sykehjem og omsorgsboliger.

Med vennlig hilsen
Trine Kløvrud
Omsorgssjef

12. mai 2020: NAV orienterer: Publikumsmottaket ved NAV-kontoret er fra og med 18. mai åpent mandager og torsdager kl. 09.00 til 11.00. Orientation from NAV, Vestre Toten (Norwegian Labour and Welfare Administration): English, Arabic  العربية, Polish/polski,  Tigrinja, Somali/soomaali, Swahili, Farsi  فارسی, Kurdî

​For å hindre spredning av koronaviruset ber vi om at du nøye vurderer om personlig fremmøte er nødvendig.​ Post, dokumenter og andre papirer kan leveres i hvit postkasse utenfor publikumsmottaket.​

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan søkes digitalt på www.nav.no (Ditt Nav), eller på skjema som ligger i hylle på bordet utenfor publikumsmottaket.​

Ved behov for nødhjelp de dagene mottaket ikke er åpent kan du ringe telefon 406 31 542. 

7. mai 2020: Folkehelseinstituttet: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19), med fylkes- og kommuneoversikt over antall meldte smittetilfeller.

Her finner man Folkehelseinstituttets dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19). Oversiktene og kartfigurene inneholder blant annet oppdaterte tall fra kommuner, fylker, kjønn, alder, landet totalt, Norden og verden.

Vestre Toten kommune er pr. 7. mai registrert med 12 meldte tilfeller, og den løpende oversikten finner man her:

29. april 2020: Barnehagetjenesten informerer: Informasjon vedrørende åpningstider i barnehagene

Informasjon vedrørende åpningstider i barnehagene

Regjeringen har laget en forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet som sier at barnehageeier kan redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. 

Kravene til smittevernfaglig drift innebærer at barna skal være i små grupper  sammen med de samme ansatte hele barnehagedagen. Som hovedregel skal gruppene være basert på bemanningsnormen, d.v.s. 3 barn under 3 år per ansatt og 6 barn over 3 år per ansatt. Det er også satt i verk hygienetiltak som fordrer mye tidsbruk på ekstra renhold som utføres av barnehagepersonalet.

For at de barnehageansatte skal være i stand til å oppfylle smittevernveilederen, har barnehagesjefen sett det som helt nødvendig å fortsette med redusert åpningstid i uke 19 og 20.

Åpningstiden vil da fortsatt være inntil 8 timer i perioden 4. mai – 15. mai.

Dersom det kommer nye føringer i smittevernveilederen, vil åpningstiden bli vurdert på nytt.

På grunn av smittevernhensyn vil det heller ikke bli matservering resten av barnehageåret. Det blir da ikke fakturert matpenger for samme periode.

Med hilsen

Gunn K. Roterud
barnehagesjef

27. april 2020: Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) i forbindelse med redusert tilbud grunnet koronavirus.

Regjeringen har bestemt at foresatte ikke skal betale for opphold i SFO i den perioden skolene/SFO var stengt, 13. mars - 24.april.

Vestre Toten kommune har gitt foresatte beskjed om at utsendt faktura for mars skal betales, mens det ikke har blitt sendt ut faktura for april. Da har vi kompensert for en måned.

Det ble vedtatt at kompensasjonen for stengte dager utover en måned skulle komme på første faktura når SFO er åpen igjen, det vil si faktura for mai. Dette gjelder da perioden 14. - 24. april.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal foresatte betale for SFO i samsvar med reglene i forskrift om foreldrebetaling i SFO etter 24. april. Plass i SFO anses som benyttet dersom eleven ordinært har plass, uavhengig av om foresatte velger å holde eleven hjemme.

Faktura for SFO i mai gjelder for perioden 15.-31. mai, og er uten matpenger.

Med hilsen
Ivar M. Jahr, grunnskolesjef

23. april 2020: Pressemelding: Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen.

Ordførerne i Gjøvikregionen inviterer til dugnad og tilbyr gratis rådgivning til små og mellomstore bedrifter i regionen. Ved hjelp av rådgivning, veiledning og webinarer skal Gjøvikregionen hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

Kommunene i regionen har gått sammen med Gjøvikregionen Utvikling om en felles gratis rådgivningstjeneste for bedriftene i regionen. Tilbudet er på fem timer gratis rådgivning frem til 1. juli. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak. I tillegg til rådgivning tilbys webinarer med aktuelle temaer innenfor jus, økonomi og opplæring. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal håndtere den krevende tiden vi er inne i og komme seg gjennom på en best mulig måte.

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Kontakt og hjelpetelefoner

 • Ungdomskontakt i Vestre Toten: telefon 919 17 410
 • Gjøvikregionens informasjonstelefon for korona: telefon 61 15 89 11 
  Telefonen har åpningstid på hverdager mellom 08:30-15:00.
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn 
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland: telefon 611 71 400
  Åpningstid på hverdager 08:00-15:30.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no
 • Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

  Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Hvor kan du henvende deg?
  Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Vestre Toten kommune har gjort en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Ønsker du å bidra? Velg en av disse fremgangsmåtene:

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.

Informasjonsmateriale og media

Helsedirektoratets informasjonsfilm til barn og unge om det nye koronaviruset

Informasjonsmateriale

FHI: Hold avstand

Trykk her eller på bildet for større versjon


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 28.05.2020 10:08