Informasjon om koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Koronaviruset: En samlet oversikt

Foto: CDC, Alissa Eckert

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Testtelefon, digital timebestilling og regional informasjonstelefon

Testtelefon, Vestre Toten kommune: 906 94 765( Testtelefon er stengt uke 29-30-31)

Teststasjon på Raufoss er stengt i ukene 29-30-31. Gjøvik teststasjon på Kallerud er åpen for testing av innbyggere i Vestre Toten i den samme perioden. Disse ukene foregår testing på Campus Arena Kallerud på Gjøvik (Merkantilvegen 3, 2815 Gjøvik). Følg linken under for å bestille test digitalt

Nærkontakter og personer med symptomer som  skal teste seg, bestiller time på lenken under.
Har du spørsmål, ring koronatelefonen på Gjøvik: 61 15 89 11.

Fra uke 29-31 bestilles koronatest hos Gjøvik kommune: Bestill koronatest Gjøvik kommune

Digital timebestilling Vestre Toten (stengt i uke 29-30-31)
Du bør teste deg hvis du har symptomer på Covid-19, har vært i utlandet i land med karanteneplikt eller har vært i nær kontakt med noen som er smittet av korona. Ønsker du å bestille time til koronatesting, kan du gjøre det digitalt: Koronatesting og timebestilling

Kommunen har ikke SMS-basert bestilling av koronatest. Legesentrene skal ikke kontaktes for å bestille time på teststasjonen utenfor Sagatunet, dette gjøres via kommunens testtelefon. Les her før du tar kontakt: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune (Oppdatert 26.01.2021)

Vaksinetelefon, Vestre Toten kommune: 903 62 455
Ved spørsmål rundt vaksinering og vaksinasjonsprogram i kommunen.

Telefonen er betjent:

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 10.00 - 14.00.
 • Onsdager klokken 08.30 - 14.00

Gjøvikregionens informasjonstelefon 61 15 89 11 - en samordnet tjeneste gjeldende for alle kommunene i Gjøvikregionen. Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00.

Nasjonale tiltak

Folkehelseinstituttet: Løpende smittestatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

Folkehelseinstituttet: Løpende vaksinasjonsstatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

28. juli 2021: Regjeringen.no: Koronasituasjonen - fortløpende informasjon

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen:

26. mai 2021: Regjeringen.no: Plan for gradvis gjenåpning

Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. 

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet. Planen for trinnvis gjenåpning av samfunnet og oversikt over nasjonale tiltak finner man her:

22. mars 2021: Nasjonal koronatelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er nå tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Denne tjenesten åpnet mandag 15. mars og skal være tilgjengelig så lenge pandemien varer.

Do you have any questions about COVID-19? The Directorate of Health's helpline is now available in English! Call 815 55 015, press #9+1

Masz pytanie dotyczace Covid-19( dziewietnascie )? Jest uruchomiona infolinia Dyrektoratu Zdrowia w jezyku polskim, dzwon 815 55 015, wybierz  #9+2

Miyaad wax su'aalo ah ka qabtaa ku saabsan covid-19 Agaasinka Caafimaadka Norway taleefanka macluumaadka hadda waa af-Soomaali! Wac 815 55 015, taabo #9+4

Arabisk urdu

18. februar 2021: Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Vær på vakt mot vaksinesvindel!

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Vaksinesvindel er en trussel man må forberede seg på.
Vaksinasjon mot Covid-19 er noe store deler av befolkningen er opptatt av og venter på. Samtidig vet vi at
svindel og spredning av skadevare er utbredt i andre land, og at dette også rammer Norge for tiden. Basert på erfaring forventer NSM ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) at svindelforsøkene vil øke i omfang i tiden fremover.

Ulike kommunikasjonskanaler benyttes av svindlere for å nå frem til ofrene. Det er observert svindel
via telefonoppringninger, tekstmeldinger, eposter, meldinger via sosiale medier, osv.

Svindlernes metoder vil variere:

 • Mange av svindlerne vil trolig tilby tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling, kanskje forklart med at pasienten må selv dekke en «egenandel». Vi har sett tilfeller der innbyggere fikk telefonoppringning som tilsynelatende var fra et privat medisinsk senter eller en kommune, med tilbud om snarlig vaksinasjon, mot forhåndsbetaling.
 • Man må også regne med svindelforsøk som har til hensikt å lure inn skadevare på privat eller arbeidsgivers datautstyr, for eksempel løsepengevirus.
 • Det kan dreie seg om mer «tradisjonelle» motiver som å tilegne seg bankkontonumre, kredittkortnumre, personalia, helseopplysninger (allergier, sykdommer, mm). Slike opplysninger kan brukes i svindel eller for utpressing av offeret senere.

Vaksinen er gratis
Husk at vaksineringen er gratis, og at du derfor ikke skal forhåndsbetale noe som helst når det er din tur. 

Det er potensielt en rekke konsekvenser hvis man blir lurt. Blant annet kan helseinstitusjoner måtte håndtere oppmøte av pasienter som er overbevist om at de har gyldig timebestilling og gyldig kvittering på betalt «egenandel». I en krevende tid kan dette skape uheldige situasjoner.

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet/Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her

Omsorgstjenesten informerer: Retningslinjer for besøk i institusjoner og omsorgsboliger - oppdatert mai 2021

23. juli 2021: To smittede har vært på Totenbadet 11.07.21 mellom klokken 12.00 og 16.00. Registrerte besøkende i gjeldende tidsrom er varslet.

Vestre Toten kommune er 22.07.21 varslet om at to smittede hadde vært på Totenbadet 11.07.21 mellom klokken 12.00 og 16.00. De som var registrert som besøkende i det tidsrommet er varslet direkte pr. sms fra Totenbadet om å være oppmerksomme på symptomer i denne perioden, og i så fall teste seg.

Selv om dette ligger litt tilbake i tid, er det en god anledning til å minne om sårbarheten for smitte vi nå har med et mer åpent samfunn med mange kontaktmuligheter. Og at det derfor er vanskelig å nå alle som bør varsles. Det betyr at hver enkelt må ta ansvar ved symptomer på luftveisinfeksjon, teste seg og holde avstand til andre inntil testsvar foreligger.

Jens Mørch, kommuneoverlege

29. juni 2021: Status tirsdag kveld - en ny smittet i Vestre Toten. Husstandsmedlem der smitte allerede er kjent.

Sent tirsdag kveld, fikk kommunen melding en en ny smittet i Vestre Toten. Det er en voksen mann, med milde symptomer, som er husstandsmedlem der smitte er allerede kjent.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

27. juni 2021: Status lørdag/søndag - to nye smittede i Vestre Toten. Begge i karantene fra før.

I løpet av lørdag 26.06.21 ble kommunen varslet om to nye smittetilfeller. Det er to voksne personer, henholdsvis mann og kvinne med lite og milde symptomer. Det er ingen forbindelse mellom disse, men smittesporingsteamet kan knytte begge til ulike situasjoner der det er kjent smitte fra før, og der tiltak allerede er iverksatt.

Det er ikke funnet grunn til å iverksette nye tiltak utover det som omfatter et begrenset antall nærkontakter. Sporingsarbeidet har pågått også i dag søndag, og kommunen mener nå å ha fått tilstrekkelig oversikt og kontroll over også disse tilfeller.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

24. juni 2021: Status torsdag 24.06.21 - to nye smittede i Vestre Toten  - begge i karantene fra før.

Torsdag 24. juni fikk Vestre Toten melding om to nye smittede i kommunen. Det er en ungdom, som allerede var i karantene etter nærkontakt med personer knyttet til det store ungdomsutbruddet, og som nå har testet positiv mot slutten av karanteneperioden. Det er milde symptomer.

Den andre, en voksen mann, ser antagelig ut til å ha blitt er smittet i 3. ledd med utgangspunkt i det samme utbruddet. Også her milde til moderate symptomer. Situasjonen vurderes derfor å være oversiktlig, uten behov for nye tiltak eller varsling utover til noen få nye definerte nærkontakter.

Det testes fremdeles i stort omfang gjennom uken, for å få oversikt og helst kontroll over de smittesituasjoner som ennå pågår i regionen, og som berører alle kommunene.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

22. juni 2021: Status tirsdag 22.06.21: 8 åtte nye smittetilfeller, alle allerede registrert som nærkontakter.

I ettermiddag ble kommunen varslet om hele åtte nye positive tester for COVID19. Samtlige var allerede registrert som nærkontakter, og karantenesatt. Disse fordeler seg på tre husstander der det allerede var påvist smitte, og to andre adskilte smittesituasjoner. Det er fordelt på ungdom og voksne av begge kjønn. Symptomgraden er fra mild til moderat. Alle disse kan spores i ett og to ledd tilbake til det store utbruddet i ungdomsmiljøet i Gjøvikregionen.

Sporing har krevet betydelig innsats. Flere av nærkontaktene har vært såpass kort tid i karantene at sporingsarbeid har måtte inkludere en kort periode før de fikk varsel om smitte-eksponering. Dette har medført at flere nye nærkontakter måtte varsles og settes i karantene. Samtidig avsluttes fortløpende flere karanteneperioder, og ventekarantener, slik at antall i karantene i Vestre Toten nå er i overkant av hundre. Antall aktivt smittede er nå 22.

Smittesituasjonen i Vestre Toten har fremdeles karakter av stafett. Alle, med unntak av det ene tilfellet som ble meldt tidligere i dag, mener vi har kjent smittevei. Sporing i det ene tilfellet har ennå ikke gitt ny informasjon om hvor smitten har kommet fra. Og fortsetter derfor. Det testes i stort omfang, og vi har fremdeles et lønnlig håp om å klare og avgrense smittespredningen. Vi smittevernansvarlige er imidlertid helt prisgitt at folk fremdeles følger og respekterer smittevernanbefalingene nå når samfunnet åpner opp i den grad som den gjør. Å holde avstand til andre er det som mest av alt hindrer smitte og smittespredning.

Igjen må det understrekes at selv milde symptomer MÅ tas på alvor.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

22. juni 2021: Status Vestre Toten 22.06.21 klokken 09.00: Ny smittet meldt til kommunen sent i går kveld.

Sent mandag kveld fikk kommuneoverlegen meldt at smitte var påvist hos en voksen kvinne, som hadde fått milde symptomer samtidig som hun ble rutinemessig testet som nærkontakt. Smittesporing pågikk til sent i går, og kommet til at smitteveien likevel ikke er så klar som først antatt. Situasjonen er blitt noe mer avklart i løpet av morgentimene, og nødvendig varsling og tiltak er iverksatt.

Med dette er Vestre Toten opp i 208 registrerte tilfeller siden pandemien startet.

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

Vaksinering i Vestre Toten kommune

På følgende side finner man alt om vaksineringsprogrammet i Vestre Toten kommune, i tillegg til løpende oppdateringer, kontakttelefoner og aktuelle kunngjøringer.

Denne siden ligger som stasjonær informasjonsboks på kommunens hjemmesideforside.

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Oversikt over kontakt- og hjelpetelefoner

 • Nav Vestre Toten: Alle henvendelser kan gjøres via «Ditt NAV» på www.nav.no eller pr. tlf. 55 55 33 33. 
  Søknad om økonomisk sosialhjelp kan søkes digitalt på nav.no (Ditt NAV) eller på skjema som ligger tilgjengelig utenfor kontoret. Søknad med dokumentasjon kan leveres i hvit postkasse utenfor kontoret. Dette gjelder også annen post og dokumenter.
 • Ungdomskontakt i Vestre Toten (13-18 år): telefon 919 17 410
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn 
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • Nok. Gjøvik. Senter mot seksuelle overgrep. Åpningstid: Hverdager mellom 08.00-15.30.
  Telefonnummer: 61 17 14 00. Adresse: Glassverksgata 5, 2815 Gjøvik
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no
 • Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

  Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Hvor kan du henvende deg?
  Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Vestre Toten kommune har gjort en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Ønsker du å bidra? Velg en av disse fremgangsmåtene:

Se ogsåOm frivillighet i Vestre Toten

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 28.07.2021 10:18