Informasjon om koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Statusinformasjon, råd, veiledninger og fortløpende oppdateringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Foto: CDC, Alissa Eckert

Koronaviruset: En samlet oversikt

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Teststasjonen i Vestre Toten kommune

 • Sted: Sagatunet

Skal du testes for covid-19, ring: 482 90 369
Telefonen besvares mandag - fredag klokken 09.00-11.30 og 12.00-14.00

Les her før du tar kontakt: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune (Fra kommuneoverlegen 05.08.2020)

Gjøvikregionens informasjonstelefon 61 15 89 11 - en samordnet tjeneste gjeldende for alle kommunene i Gjøvikregionen.

Telefonen betjenes av helsepersonell, som kan svare på spørsmål om karantene, isolasjon, prøvetaking og om man er usikker på om man har behov for lege. Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30-11.30 og 12.00-15.00. 

Nasjonale tiltak

21. oktober 2020: Folkehelseinstituttet: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19), med fylkes- og kommuneoversikt over antall meldte smittetilfeller.

Her finner man Folkehelseinstituttets dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19). Oversiktene og kartfigurene inneholder blant annet oppdaterte tall fra kommuner, fylker, kjønn, alder, landet totalt, Norden og globalt. Løpende oversikt finner man her:

28. mai 2020: Regjeringen.no: Koronasituasjonen. Aktuell informasjon fra norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Her finner man fortløpende oppdaterte tiltak, pressemeldinger og råd fra norske myndigheter, og man finner også spørsmål og svar om koronasituasjonen:

6. april 2020: Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvor kan du henvende deg?
Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her

Pressemeldinger  •  Oversikt over reduserte tilbud / endrede åpningstider / avlysninger i Vestre Toten kommune

22. oktober 2020: Ung vestretotning smittet – 50 personer er testet og fem satt i karantene

- Per nå er fem personer fra Vestre Toten i karantene. Onsdag ble over 50 personer koronatestet. Det er betydelig flere enn foregående uker, sier kommuneoverlege Jens Mørch til Oppland Arbeiderblad.

- Dette speiler en økende forekomst av luftveisinfeksjon, men også økende bekymring blant dem som har deltatt i ulike sosiale arrangementer og besøkt storbyene, legger han til. Mørch understreker at situasjonen i Vestre Toten fort kan endre seg, slik at situasjonen må følges nøye fra dag til dag.

Hele saken kan leses i Oppland Arbeiderblad 22. oktober 2020: Ung vestretotning smittet (ekstern lenke - oa.no)

24. september 2020: Omsorgstjenesten orienterer: Retningslinjer for besøk i institusjoner og omsorgsboliger

Det har den senere tiden vært en økning av covid-19-smitte i flere områder/byer i Norge. Vi ønsker at all kontakt mellom besøkende og pasienter/beboere i våre institusjoner og omsorgsboliger gjennomføres innenfor trygge rammer.

Vi oppfordrer besøkende om å følge gjeldende regler for smittevern. Samarbeid mellom pasient, pårørende og våre ansatte er helt nødvendig for å sikre forsvarligheten ved besøk. Orientering og besøksrutiner finner man her:

15. september 2020: Koronamidler til alle bransjer i næringslivet. Søknader behandles fortløpende, men siste frist er 1. desember 2020

Kommunene i Gjøvikregionen er tildelt ekstramidler og har slått sine bevilgninger sammen - totalt 5,5 millioner kroner. Frist for å søke er 1. desember 2020. Les hele saken her:

4. september 2020: Fra kommunelegene: Fravær/nærvær ved skoler og barnehager: Hvor går grensene for hvor syk man skal være? 

FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler. Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

"Hvor mye snørr er lov?"

1. "Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

2. Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.

3. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

4. Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

5. Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.

6. Ved feber skal man alltid være hjemme.

Les mer på:

6. august 2020: Fra kommuneoverlegen: Pandemien er fremdeles over oss! Informasjon om lokalt vedtak om utvidet krav om test og bruk av munnbind for helsepersonell med pasientnært arbeide, etter hjemkomst fra reise utenfor Norge

Informasjon om lokalt vedtak om utvidet krav om test og bruk av munnbind for helsepersonell med pasientnært arbeide, etter hjemkomst fra reise utenfor Norge.

Det er nylig sendt ut følgende pålegg til helse- og omsorgstjenester i Vestre Toten og Søndre land. Nabokommunene i Gjøvikregion er orientert, med oppfordring til å vurdere tilsvarende. 

5. august 2020: Viktig informasjon til befolkningen: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune.

Som en konsekvens av smittesituasjonen i Norge, og i samsvar med nasjonale føringer, justeres testtilbudet for de som oppholder seg i Vestre Toten. Videre orientering finner man her:

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Kontakt og hjelpetelefoner

 • Ungdomskontakt i Vestre Toten: telefon 919 17 410
 • Teststasjonen i Vestre Toten kommune
  Sted: Sagatunet. Skal du testes for covid-19, ring: 482 90 369. 
  Telefonen besvares mandag - fredag klokken 09.00-11.30 og 12.00-14.00

  Les her før du tar kontakt: Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune 
  (Fra kommuneoverlegen 05.08.2020)

 • Gjøvikregionens informasjonstelefon for korona: telefon 61 15 89 11 
  Telefonen er åpen mandag til fredag klokken 08.30-11.30 og 12.00-15.00.
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn 
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland: telefon 611 71 400
  Åpningstid på hverdager 08:00-15:30.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no
 • Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

  Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Hvor kan du henvende deg?
  Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Vestre Toten kommune har gjort en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Ønsker du å bidra? Velg en av disse fremgangsmåtene:

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.

Informasjonsmateriale og media

Helsedirektoratets informasjonsfilm til barn og unge om det nye koronaviruset

Informasjonsmateriale

FHI: Hold avstand

Trykk her eller på bildet for større versjon


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 22.10.2020 09:59