Informasjon om koronaviruset

Vestre Toten kommunes temaside for koronavirus (COVID-19): Koronatesting og timebestilling, vaksinering, kontakttelefoner og fortløpende oppdateringer.

Innhold

Koronaviruset: En samlet oversikt

Informasjon om koronaviruset, Vestre Toten kommune. Foto: Shutterstock

Pandemien med SARS-COV2 virusert har nå gått over i en ny fase, med
mer smitte, men mindre alvorlig sykdom. Det er gjort betydelige lettelser
i mange av de tiltak og restriksjoner som har preget hverdagen. Det med-
fører også endringer i hvordan kommunen nå følger opp de smittede.

På denne siden finner man en samlet oversikt over løpende oppdateringer, nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende aktuell informasjon
i forbindelse med koronavirus (COVID-19) 

Informasjonen er basert på bestemmelser gitt av Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak.
Informasjonen er oversatt til flere språk.

Helsenorge: Her finner man en løpende oversikt over gjeldende råd og regler om koronaviruset.

Informasjon om blant annet hvem som kan få behandling av COVID-19 med Paxlovid finner du  her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/covid-19/

Koronatesting

Den kommunale teststasjonen for korona i Vestre Toten blir avviklet fra 1. juli
Pandemien er over i en ny fase. Smitte med koronaviruset forekommer fremdeles og ofte, og det ser ut til å være en ny bølge med ny variant (b-5) i gang. Heldigvis med et stort sett mildere, men likevel tydelig sykdomsforløp. Samfunnstiltakene (krav om isolasjon og karantene) er likevel avviklet, og kommunens ansvar for testing og smittesporing ved koronasykdom tilsvarende endret. 

Testing

Det kan fremdeles være hensiktsmessig med selvtesting ved symptomer, men det er ikke lenger anbefaling om registrering av testsvar. Ved sykdom, eller annen behov for testing, skal dette gjøres hos fastlegen, slik man gjør ved andre luftveisinfeksjoner.

Se flytskjema med mer informasjon her: Flytskjema: Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (ekstern lenke - fhi.no)

Gratis hurtigtester for selvtesting

Selvtester covid-19 kan nå fås utlevert disse stedene i Vestre Toten:

 • Rådhuset, resepsjon: Hverdager klokken 09.00 - 11.00 og klokken 11.30 - 14.00
 • YX 7-Eleven, Raufoss: Alle dager
 • Circle K, Raufoss: Alle dager
 • Uno-X, Raufoss: Alle dager
 • YX, Reinsvoll: Alle dager

Har du symptomer, bør du få andre til å hente selvtest til deg. Dersom du må hente selv - bruk munnbind.

Reise

Dersom du skal ut å reise og trenger å ha dokumentasjon på negativ test på HelseNorge/Koronasertifikat, kan dette ordnes ved testing enten hos faslege (som da vil kreve honorar, som ved andre attester) eller hos private aktører f.eks. Volvat Hamar eller Lillehammer og DrDropin (bl.a. Gardermoen). Kravene varierer fra land til land, og fra reiseselskap til reiseselskap (spesielt ved cruise), og endres hele tiden. Følg nøye med på vilkår, da spesielt gyldighet av testsvar (72 timer/48 timer) relevant til din reise.

NB! Det er meget stort press på legene også i sommer. Slike henvendelser kan derfor ikke regnes med å bli prioritert. Planlegg og bestill derfor i god tid!

Vaksinering i Vestre Toten kommune

Ved spørsmål rundt vaksinering og vaksinasjonsprogram i Vestre Toten kommune, ta kontakt
på telefon 903 62 455 eller epost: vaksinering@vestre-toten.kommune.no

Telefontid: Mandager 09.00-11.00 (unntatt 1.mai og 29. mai 2023)

På følgende side finner man alt om vaksineringsprogrammet i Vestre Toten kommune, i tillegg til løpende oppdateringer og aktuelle kunngjøringer:

Oversikt over kontakt- og hjelpetelefoner

Hvordan påvirkes kommunen? Løpende oppdateringer finner man her.

17. februar 2023: Status for smittesituasjonen pr. 15.02.23
 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen avtok betydelig i løpet av januar. Trenden er fortsatt synkende, men nedgangen har gått saktere de siste ukene. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er imidlertid usikker.
 • Covid-19-bølgen er over, men det vil fortsatt være en del smittespredning, og en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår.
 • Influensaepidemien avtok hurtig i løpet av januar. Siste par uker har antall nye innleggelser og andel positive prøver vært relativt stabilt, men det er fortsatt store forskjeller i forekomst mellom fylkene.
 • RSV-infeksjonsepidemien pågår fortsatt, og den videre utviklingen er usikker. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år, men de siste ukene har antall innleggelser økt noe blant de eldste.
 • Dødelighet: Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
 • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene.

Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine:

Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag.

Se FHI’s smittevernråd for befolkningen:

Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin fastlege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

- Kilde: FHI.no ukesrapport uke 5.

Nasjonale tiltak

Folkehelseinstituttet: Løpende smittestatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

Folkehelseinstituttet: Løpende vaksinasjonsstatistikk (covid-19) i kommuner, fylker og landet totalt

25. august 2022: Den nasjonale informasjonstelefonen om korona avvikles fredag 26. august 2022. Helsenorge.no blir hovedinformasjonskanal.

Helsedirektoratet informerer: Direktoratet har avgjort å avvikle den nasjonale informasjonstelefonen om korona. Siste operative dag blir fredag 26. august 2022.

Etter dette vil det ikke lenger være mulig å ringe informasjonstelefonen. Hovedkanalen for informasjon til befolkningen er helsenorge.no, og her finner man snarvei

Bakgrunn for avviklinga baserer seg på at «informasjonstelefonen er en telefontjeneste som skal brukes når det er
krise og stort informasjonsbehov i befolkningen. Norge er nå i en normal hverdag, og da er det
naturlig å avvikle denne informasjonstelefonen.»

12. februar 2022: Regjeringen: Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar klokken 10.00.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Les hele pressemeldingen her: Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar (ekstern lenke - regjeringen.no)

Regjeringen.no: Koronasituasjonen - fortløpende informasjon

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. Les mer her:

Information in English, Kurdî, Arabic, Swahili, Farsi, Polish/Polski and other languages

Information in English and other languages, Vestre Toten kommune
Large edition

Frivillighet: Ønsker du å bidra?

Informasjon om hvor frivillige kan henvende seg

Ønsker du å bidra i vaksinering kan du ta kontakt med Vestre Toten Frivilligsentral: 

Er du isolasjon og trenger bistand til å handle kan tilbydere som www.oda.no (ekstern lenke - oda.no) være et alternativ, med hjemkjøring av varer. Flere apotek tilbyr også hjemkjøring av medisiner. Er dette likevel utfordrende ta kontakt med Vestre Toten Frivilligsentral.

Formålet med ordningen er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler og annen praktisk hjelp til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.

Arbeid, økonomi og næringsliv

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. På denne siden har har vi samlet nasjonal og lokal informasjon innen arbeid, rettigheter, økonomi og næringsliv.


Publisert: 11.03.2020 13:39
Sist endret: 25.04.2023 12:12