Elektroniske søknadsskjema

Innhold

Oversikt over digitale skjemaer og søknader i Vestre Toten kommune

Alfred Nøklebys gavefond - Søknad om midler Elektronisk skjema 
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti Elektronisk skjema
ATS - arbeid i fokus Skjema til utskrift
Barnehageplass (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Bostøtte (Husbanken) eSøknad

Bålbrenning - søknad om tillatelse til (KF-526)

Søknadsskjema til utskrift:
Søknad angående åpen brenning

Elektronisk skjema 
Eiendomsskatt, fritak - søknad (KF-584) Elektronisk skjema
Friluftsorganisasjoner, søknad om tilskudd (KF-251) Elektronisk skjema 
Frivillige organisasjoner, søknad om tilskudd - kulturvern (KF-258) Elektronisk skjema 
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114) Elektronisk skjema
Henvendelse til kommunen (KF-327) Elektronisk skjema
Kommunal bolig - leie (KF-459) Elektronisk skjema
Kommunale lokaler og anlegg - leie av (KF-137) Elektronisk skjema
Kommunens parker og steder - bruk av Skjema til utskrift
Kommunal støtte til idrett (KF-317) Elektronisk skjema 

Koordinerende enhet, henvisning

Skjema til utskrift

Kulturmidler (KF-109)

Elektronisk skjema
Kulturskole - opptak, fornyelse og utmelding (KF-259) Elektronisk skjema 
Ledige stillinger - snarvei Elektronisk skjema

Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177)

Ledsagerbevis - skjema for utskrift
- Vedlegg: Retningslinjer for ledsagerbevis

Elektronisk skjema
Lekeplass - Søknad om tilskudd (KF-466) Elektronisk skjema
Matombringing, bestilling av (KF-227) Elektronisk skjema
Meddommer/lagrettsmedlem (KF-586) Elektronisk skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) Elektronisk skjema
Oljetank - melding om (KF-639) Elektronisk skjema
Overnatting - melding om overnatting (KF-531) Elektronisk skjema

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-299)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - skjema for utskrift - Vedlegg: Legeerklæring

Elektronisk skjema

Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162) Elektronisk skjema

Pleie, omsorg- og rehabiliteringstjenester (pålogging med ID-porten)

Søknadsskjema til utskrift:
Søknad om pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester

Elektronisk skjema

Politiske verv, krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv (KF-385)

Merk: Kun for de som ikke bruker Visma Expense.

Elektronisk skjema
Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond - Søknad om midler Elektronisk skjema

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad
(KF-574)

Søknadsskjema til utskrift:
Søknad om redusert foreldrebetaling 2019/2020

Elektronisk skjema
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648) Elektronisk skjema
Ris og ros til kommunen (KF-280) Elektronisk skjema 
Skoleskyss - Søknad om (KF-165) Elektronisk skjema 
Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Elektronisk skjema
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Elektronisk skjema
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Elektronisk skjema
Skolefritidsordning (SFO) - (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Startlån/tilskudd (Husbanken) eSøknad
Støttekontakt, søknad Skjema til utskrift
Støttetjenesten, engasjement (KF-211) Elektronisk skjema
Utslippstillatelse (KF-320) Elektronisk skjema 

Vielse - bestilling (KF-620)

Søknadsskjema til utskrift:
Borgerlig vigsel - søknad om vielsesseremoni (.pdf)

Elektronisk skjema
Voksenopplæring (KF-619) Elektronisk skjema
Økonomisk sosialhjelp (NAV) Økonomisk sosialhjelp

 

Om tjeneste, leverandør og sikkerhet

Kommunens tjenesteløsning for digitale skjema er KF Skjema, levert av Kommuneforlaget.

eDialog

Elektroniske søknadsskjema på eksterne nettsider

 

Søknad om vielsesseremoni i Vestre Toten rådhus


Publisert: 27.12.2018 10:30
Sist endret: 17.07.2019 14:10