Elektroniske søknadsskjema

Innhold

Oversikt over digitale skjemaer og søknader i Vestre Toten kommune

Alfred Nøklebys gavefond - Søknad om midler Elektronisk skjema 
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti Elektronisk skjema
ATS - arbeid i fokus Skjema til utskrift
Barnehageplass (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Bostøtte (Husbanken) eSøknad
Bålbrenning - søknad om tillatelse til (KF-526) Elektronisk skjema 
Eiendomsskatt, fritak - søknad (KF-584)  Elektronisk skjema
Friluftsorganisasjoner, søknad om tilskudd (KF-251) Elektronisk skjema 
Frivillige organisasjoner, søknad om tilskudd - kulturvern (KF-258) Elektronisk skjema 
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114) Elektronisk skjema
Henvendelse til kommunen (KF-327) Elektronisk skjema
Kommunal gjennomgangsbolig, forlengelse av leiekontrakt og søknad om bytte av bolig Skjema til utskrift
Kommunale lokaler og anlegg - leie av (KF-137) Elektronisk skjema
Kommunal støtte til idrett (KF-317) Elektronisk skjema 

Koordinerende enhet, henvisning

Midlertidig tilgjengelig:
Henvendelsesskjema, koordinerende enhet

Elektronisk skjema

Kulturmidler (KF-109)

Elektronisk skjema
Kulturskole - opptak, fornyelse og utmelding (KF-259) Elektronisk skjema 

Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177)

Ledsagerbevis - skjema for utskrift
- Vedlegg: Retningslinjer for ledsagerbevis

Elektronisk skjema
Lekeplass - Søknad om tilskudd (KF-466) Elektronisk skjema
Matombringing, bestilling av (KF-227) Elektronisk skjema
Meddommer/lagrettsmedlem (KF-586) Elektronisk skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) Elektronisk skjema
Oljetank - melding om (KF-639) Elektronisk skjema
Overnatting - melding om overnatting (KF-531) Elektronisk skjema

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-299)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - skjema for utskrift
- Vedlegg: Legeerklæring

Elektronisk skjema
Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162) Elektronisk skjema

Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om (KF-158)

Midlertidig tilgjengelig:
Søknad om pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester

Elektronisk skjema
Politiske verv, krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv (KF-385) Elektronisk skjema
Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond - Søknad om midler Elektronisk skjema
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad
(KF-574)
Elektronisk skjema
Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad Skjema til utskrift
Ris og ros til kommunen (KF-280) Elektronisk skjema 
Skoleskyss - Søknad om (KF-165) Elektronisk skjema 
Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Elektronisk skjema
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Elektronisk skjema
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Elektronisk skjema
Skolefritidsordning (SFO) - (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Startlån/tilskudd (Husbanken) eSøknad
Støttetjenesten, engasjement (KF-211) Elektronisk skjema
Utslippstillatelse (KF-320) Elektronisk skjema 
Vielse - bestilling (KF-620-0529) Elektronisk skjema
Voksenopplæring (KF-619) Elektronisk skjema
Økonomisk sosialhjelp (NAV) Økonomisk sosialhjelp

 

Om tjeneste, leverandør og sikkerhet

Kommunens tjenesteløsning for digitale skjema er KF Skjema, levert av Kommuneforlaget.

eDialog

Elektroniske søknadsskjema på eksterne nettsider


Publisert: 27.12.2018 10:30
Sist endret: 27.12.2018 10:30