Vestre Toten mot 2040

Innhold

Vestre Toten mot 2040

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet vi har for lokal utvikling og vi skal i løpet av våren legge planer for arbeidet med revisjon av gjeldende kommuneplan.

Gjeldende kommuneplan finner man her: Overordnet planverk

Planprogram

Kommunen lager en plan for hvordan vi skal jobbe med revisjon av planen. Planprogrammet skal si noe om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Forslag blir lagt ut her etter hvert!

Medvirkning

Det er her vi trenger din mening om hva som er viktig! Vi skal høre alle som vil være med å bidra inn i utviklingen av gode lokalsamfunn i Vestre Toten.

Kom på ByLab og BygdeLab! Tid og sted kommer.

Hva skjer når?

  • Vinter 2021: Innhente kunnskapsgrunnlag
  • Vår 2021: Utarbeide planprogram
  • Juni 2021: Byfest med ByLab
  • BygdeLab på Ihle, Eina, …
  • Fastsette planprogram
  • Utarbeide forslag til ny kommuneplan
  • Vedtak ny kommuneplan

Kontakt oss

Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker

Arealplanlegger Ole Tveiten


Publisert: 12.03.2021 09:37
Sist endret: 12.03.2021 09:37