Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Vestre Toten er fredag 31. mars 2023 klokken 12.00.

Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 11. september 2023.

Informasjon om listeforslag

Her finner du informasjon og aktuelle linker om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Vestre Toten kommune:


Listeforslag til kommunestyrevalget i Vestre Toten må inneholde minimum syv og maksimum 31 kandidatnavn. Inntil seks kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg. Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Vestre Toten er fredag 31. mars 2023 klokken 12.00. 

Listeforslaget kan enten leveres digitalt via listeforslagportalen eller på papir.

Opprette elektronisk listeforslag (foretrukket i Vestre Toten kommune)

Valgdirektoratet: Opprette elektronisk listeforslag (Krever innlogging med ID- porten)

Ved spørsmål om eller feil i portalen, vennligst ta kontakt med Valgdirektoratet:

Lever på papir

Valgdirektoratet: Listeforslag på papir (Maler)

Listeforslag med vedlegg kan leveres på følgende måter:

Post
Adresse: Valgstyret i Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss.
Merk konvolutten «Listeforslag kommunestyrevalg 2023».

NB! Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.
Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide.

Oppmøte på Vestre Toten rådhus
Leveres hos ekspedisjonen (09.00 - 14.00). Besøksadresse: Kirkevegen 8, 2830 Raufoss.
Merk konvolutten «Til valgstyret i Vestre Toten kommune. Listeforslag kommunestyrevalget 2023»

Lovverk og forskrift

Informasjon om lovverk og forskrift finnes her:


Publisert: 17.01.2023 14:28
Sist endret: 17.01.2023 14:28