Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Innhold

Valg 2019

I 2019 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og i Vestre Toten kommune ble valget gjennomført over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september.

Valgresultater

Endelige resultater:

Valglister

Godkjente valglister for Kommunestyrevalget 2019.

Manntallet for Vestre Toten kommune legges ut til offentlig ettersyn så snart det er tilgjengelig etter 1. juli.

Manntallet vil bli lagt ut på følgende steder:

  Krets

  Sted

  Raufoss og uoppgitt

  Vestre Toten rådhus og COOP Raufoss (postkontor)

  Reinsvoll

  YX Reinsvoll

  Ihle

  Matkroken Sangnes

  Bøverbru

  COOP Bøverbru

  Eina

  KIWI Eina

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni. Dersom du er usikker på hvor du er folkeregistrert som bosatt, må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret slik: 

 • Telefon 800 80 000 (innenriks) eller +47 22 07 70 00 (fra utlandet) 
 • Skatteetatens hjemmeside (ekstern lenke - skattetaten.no)

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss.

Forhåndstemming

Generelt om forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved å møte opp i et forhåndsstemmemottak i en kommune eller en utenriksstasjon. Du trenger altså ikke å avgi forhåndsstemme i den kommunen du har stemmerett eller er manntallsført da forhåndsstemmer til andre kommuner blir sendt pr. post.

Dersom du forhåndsstemmer i Vestre Toten kommune, men har stemmerett i en annen kommune, vil du få utdelt en generell stemmeseddel. Du kan da stemme på parti, men får ikke gitt personstemmer. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019. Forhåndsstemming på Vestre Toten rådhus 3. september. Foto: Jørn Melnes
Kommunens valgfunksjonærer i aksjon tirsdag 3. september 2019

Forhåndsstemming innenriks fra 1. juli

Du kan avgi tidlig forhåndsstemme i Vestre Toten rådhus/resepsjonen på hverdager i rådhusets åpningstid 08:00 – 15:00 i perioden 1. juli - 9. august. 

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder litt andre regler enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti som stiller til valg i din kommune og har ikke mulighet til å gi personstemmer til kandidater. Stemmeseddelen din vil bli lagt i en konvolutt sammen med et valgkort som skrives ut på stedet. Dette gjøres fordi vi må registrere at du har stemt når vi får tilgang til manntallet. Stemmen din vil bli behandlet på en slik måte at ingen vil vite hva du har stemt på.

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli ved å ta kontakt med en stemmemottaker på en utenriksstasjon. Se nærmere informasjon på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke - valg.no). 

Dersom du oppholder deg på et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil fås ved de fleste utenriksstasjoner.

Dersom du ikke får tak i offisielt valgmateriell, må du ordne nødvendig materiell selv. Valgdirektoratet legger ut veileder for brevstemming på sin hjemmeside  (ekstern lenke) i forkant av valget.

Forhåndsstemming innenriks fra 12. august

Du kan forhåndsstemme på følgende steder i Vestre Toten kommune: 

 • Vestre Toten rådhus - alle hverdager i perioden 12. august - 6. september. Åpningstiden er kl. 08.00 - 15.00 med unntak av torsdag 5. september da vi har åpent kl. 08.00 - 17.30 
 • Amfi Raufoss - lørdag 24. august kl. 11.00 - 16.00 

I tillegg vil det bli tatt i mot forhåndsstemmer på følgende steder i løpet av perioden 12. august - 6. september (tidspunkt annonseres på stedet):

 • Gimle sykehjem
 • SI Reinsvoll
 • Raufosstun helsehus
 • Unicare steffensrud rehab.senter
 • Sundskogvegen
 • Blå Kors behandlingssenter, Eina
 • Raufoss videregående skole

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Du bør også ta med valgkortet. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Forhåndsstemme hjemme

Dersom du oppholder deg i Vestre Toten kommune og på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmelokale eller et valglokale på valgdagene, kan du be om å få stemme hjemme. 

Ta kontakt med Vestre Toten kommune på telefon 61 15 33 00 innen tirsdag 3. september kl. 15.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming.

Veiledning og informasjon - forhåndstemming

Stemme på valgdagen 8. og 9. september

På valgdagene må du stemme i den kommunen du er manntallsført i, men du kan selv velge hvilke valglokale du vil stemme i. Valglokalene i Vestre Toten kommune har følgende åpningstider: 

 • Søndag 8. september kl. 14.00 - 18.00 
 • Mandag 9. september kl. 09.00 - 20.00 

Du kan stemme på følgende steder: 

 • Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss
 • Reinsvoll idrettshall (ny)
 • Bøverbru skole 
 • Ihle barnehage (gymsal)
 • Thune skole 

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Du bør også ta med valgkortet. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Veiledning og informasjon - valgdagsstemming

Fylkestingsvalget i Innlandet fylke

Oppland og Hedmark fylker slås sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020.

Du kan avgi stemme til fylkestingsvalget samtidig som du stemmer til kommunestyrevalget. Dersom du forhåndsstemmer i Vestre Toten kommune, men har stemmerett i et annet fylke enn Innlandet fylke, vil du få utdelt en generell stemmeseddel. Du kan da stemme på parti, men får ikke gitt personstemmer. 

Informasjon om fylkestingsvalget finnes på Innlandet fylkes hjemmeside (ekstern lenke - innlandetfylke.no) 

Kontaktinformasjon

Vegard Skogen, valgstyrets sekretær.

Leif Waarum, valgstyrets leder.


Publisert: 28.01.2019 11:52
Sist endret: 02.05.2019 13:45