Rapporter og planer

Innhold

Kommuneplan

Vedtatt kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023

Publisert 12.05.2015: 
Kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del 2012 - 2023, med ikrafttredelse 20.04.2015

Vedlegg: Kommuneplankart

Styring, økonomi og rapportering

Styring, økonomi og rapportering - 2019

Året 2019 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

  • Styringsdokument 2019 - årsbudsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022.
    Vedtatt i kommunestyret av 13.12.2018
Styring, økonomi og rapportering - 2018

Året 2018 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

  • Styringsdokument 2018 - årsbudsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021.
    Vedtatt i kommunestyret av 12.12.2017
Styring, økonomi og rapportering - 2017

Året 2017 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

  • Styringsdokument 2017 - årsbudsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2017 - 2020.
    Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016
Styring, økonomi og rapportering - 2016

Året 2016 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

Styring, økonomi og rapportering - 2015

Året 2015 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

Arkiv
Forsidegalleri 2013 - 2019

Styringsdokument 2019 - årsbudsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 Styringsdokument 2018 - årsbudsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021 Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2017 Årsrapport 2017 for Vestre Toten kommune Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2016 Årsrapport 2016 for Vestre Toten kommune Styringsdokument 2015 Årsrapport 2015 for Vestre Toten kommune Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2014 Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2013 

Øvrige rapporter og planer

Gjøvikregionen Utvikling: Regional strategi for utvikling av framtidens bomiljø og lokalsamfunn
Vedtatt 14. juni 2017

Digitaliseringsstrategi for Vestre Toten kommune 2019 - 2022
Vedtatt i kommunestyret 25.04.2019 - sak 036/19

Vestre Toten kommune - Trafikksikker kommune 2019 - 2021

Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019 - 2025
Vedtatt i kommunestyret 21.02.2019 - sak 23/19

Prosjektplan/prosjektbeskrivelse Flere Farger/ Fargespill Toten - Gjøvik 2019 - 2021

Plan for habilitering og rehabilitering 2018 - 2020 
Vedtatt i kommunestyret 24.05.2018

Strategi- og handlingsplan for Hverdagsmestring 
Vedtatt i utvalget for velferd og opplæring (UVO) 12.06.2018

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 for Vestre Toten kommune 
Sak 15/1738

Handlingsplan folkehelse 2017 - 2020

Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 2014-2017

Lean som virksomhetsstrategi 2018 - 2023 
- Handlingsplan knyttet til Lean som virksomhetsstrategi 
- Vedtatt i rådmannens ledergruppe 28.05.2018.

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021 
Vedtatt i kommunestyret 01.02.2018, sak 5/18

Omsorgsplan 2040 - Vestre Toten kommune 
Vedtatt i kommunestyret 22.02.2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 
Vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 62/16

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune 2016 – 2020 
Vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 62/16

Lokal handlingsplan mot ekstremisme 
Vedtatt i kommunestyret 31.03.2016 

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 - 2023 
Vedtatt i kommunestyret 23.04.2015


Publisert: 13.07.2016 13:15
Sist endret: 07.06.2019 15:12