Politiske organer / kontakt

Innhold

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret

Navneoversikt, kontaktinformasjon og partifordeling for kommunestyret 2015 - 2019

Arbeiderpartiet

Leif Waarum - ordfører

Hege Eriksen - varaordfører

Trine Gravdahl Strande             

Kari Håkerud

Siv Anita E. Midtskogen

Kjell Magne Eriksen

Lajla Tangen

Tonje Bergum Jahr

Richard Claesson

Stian Pettersbakken

Stian Olafsen

Ann Marit Sandsengen

Anne Lise Engen Giæver

Sosialistisk Venstreparti

Hans-Petter Olsen

Kristelig folkeparti

Gunnar Jan Eines

Venstre

Per Håkon Granum

Fremskrittspartiet

Roger Kristiansen

Svein Erik Sørensen

Per Erik Bergstuen

Senterpartiet

Aage Midtbu

Arild Nikolai Ødegaard

Borghild Synøve Mjølnerød

Sissel Skiaker

Høyre

Elin Synnøve Solberg

Anders Vildåsen

Odd Kjetil Sangnes

Asgeir Sveen

Arve Sørbo

Inger Lilleby Fløgum

Rødt

Frida Ropphaugen

Miljøpartiet De Grønne

Paula Elvesveen

Formannskap, utvalg, nemnder og råd

Politiske verv 2015 - 2019 med kontaktinformasjon og oversikt over medlemmer

Formannskapet

Arbeiderpartiet:

Leif Waarum - ordfører

Hege Eriksen - varaordfører

Tonje Bergum Jahr

Siv Anita E. Midtskogen

Sosialistisk Venstreparti:

Hans-Petter Olsen

Høyre:

Elin Synnøve Solberg

Anders Vildåsen

Senterpartiet:

Arild Nikolai Ødegaard

Fremskrittspartiet:

Svein Erik Sørensen

Utvalg for velferd og opplæring

Arbeiderpartiet:

Kari Håkerud, leder

Anne Lise Engen Giæver

Richard Claesson

Stian Olafsen

Kristelig Folkeparti:

Gunnar Jan Eines, nestleder

Rødt:

Frida Ropphaugen

Fremskrittspartiet:

Roger Kristiansen

Høyre:

Stig Morten Engen

Odd Kjetil Sangnes

Senterpartiet:

Sissel Skiaker

Venstre:

Kristin Ringerud

Utvalg for teknisk drift og plansaker

Arbeiderpartiet:             

Stian Pettersbakken, leder

Kjell Magne Eriksen, nestleder

Ann Marit Sandsengen

Trine Gravdahl Strande             

Senterpartiet:  

Borghild Synøve Mjølnerød

Aage Midtbu

Høyre: 

Arve Sørbo

Fremskrittspartiet:        

Per Erik Bergstuen

Miljøpartiet De Grønne:

Paula Elvesveen

Rådet for funksjonshemmede

Valgte kandidater:

 • Jorunn Løvdal - leder
 • Reidar Tollefsen - nestleder
 • Gunnar Jan Eines 
 • Paula Elveseveen   
 • Jan Helge Smidsrød  
 • Nils Oluf Bradal
 • Eva Østlien

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Synøve Mjølnerød
 • Monica Løvdal
 • Leif Petter Hansen

Eldrerådet

Valgte kandidater:

 • Kjell Magne Eriksen - leder
 • Wenche Gurihus - nestleder
 • Knut Viggo Pedersen
 • Gunnar Jan Eines
 • Paul Ravlo AP 
 • Marit Korslien Berg 
 • Liv Gamme 

Varamedlemmer:

 • Kari Håkerud
 • Lajla Tangen
 • Olav Berg
 • Oddny Sandbekken
 • Liv Rehn Berger
 • Anne Grethe Guthu
Regionrådet

Kontrollutvalget

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.

Sammensetning
 1. Asgeir Sveen (H) - leder
 2. Odd Harry Haugen (FRP) - nestleder
 3. Kjersti Diesen Løken (SP)
 4. Stein Knutsen (AP)
 5. Reidun Gravdahl (AP)
Møtedokumenter

Politiske partier i kommunen

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Styrevervregister for Vestre Toten kommune

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, opprettet i 2007 styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har. I 2014 ble registeret offentliggjort i en ny og forbedret utgave.

I styrevervregisteret kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, og innehaver av andre næringsinteresser.

Det er den enkelte folkevalgte og tilsatte som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det oppdatert.

Folkets spørretime

Enkeltpersoner eller organisasjoner kan stille spørsmål i kommunestyremøtene. Her kan du lese retningslinjene for spørretimen.

Hør kommunestyremøtene - nettradio

Kommunen har avtale med Radio Toten om overføring av kommunestyremøtene på nettradio og på FM.

Man kan høre lydoverføringen ved å følge lenke til Radio Toten, og sendeplan/møtetidspunkt finner man her


Publisert: 04.05.2016 13:57
Sist endret: 27.05.2016 10:08