Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2018

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00   1/22 22 26 24 21     13*/26 31* 29 13*
Formannskapet  09.00 24 14 14 10/11* 9 6/20   28*/29 19 17 14/28 5
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 15 5 5 9/30   11/25   20 10 8 5 3
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 16 13 6 10 8 12   21 11 9 6 4
Administrasjonsutvalget  11.00   13     30       18   20  
Arbeidsmiljøutvalget  13.00   13     30       18   20  
Eldrerådet  09.00   8  22   3     13   22  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 11   8   3     23   11 22  
Ungdomsrådet 16.00                        
Kontrollutvalget 08.30  31    14    2 22      12   24    12

Aktuelle merknader:

  • Kommunestyrets møte 13. desember 2018 er et dagmøte med møtetid klokken 09.00.

 

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2019

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret 18.00  31 21   25       29  26 24 28  
Kommunestyret 09:00     28   23 20           12
Formannskapet 09.00 23 6 13 3/4 7 11/19   20/21 18 16 13/27 4
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) 09.00 14 4 4 1/29   3/24   19 16 7 4 2
Utvalg for velferd og opplæring (UVO) 09.00 15 5 5 2/30   4   20 17 8 5 3
Arbeidsmiljøutvalget 13.00   19     14       24   19  
Administrasjonsutvalget 11.00   19     14       24   19  
Eldrerådet 09.00   7         26   20  
Rådet for funksjonshemmede 09.00 10   7   2     15   10 20  
Ungdomsrådet 16.00 8 12 12 9 14 11            
Kontrollutvalget 08.30                        
Internasjonalt råd