Møteplan/møtekalender

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2019

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret 18.00  31 21   25       29 4/26 24 28  
Kommunestyret 09:00     28   23 20           12
Formannskapet 09.00 9/23 6 13 3/4 7 11/19   21 18 16  6/15*/25* 4
Planutvalg 09.00 14 4 4 1/29   3/24   19 16 7 11* 2
Arbeidsmiljøutvalget 13.00   19     14       24   19  
Administrasjonsutvalget 11.00   19     14       24   19  
Eldrerådet 09.00   7  21*         26   20  
Rådet for funksjonshemmede 09.00 10   7   2     15   10 20  
Ungdomsrådet 16.00 8 12 12   14 11            
Kontrollutvalget 08.30   13 20   3 17   28   9   11
Internasjonalt råd 18.00       7/28    24      15  26    21  

*Aktuelle merknader:

  • Det er satt opp ekstramøte i formannskapet fredag 15. november.
  • Formannskapets møte onsdag 13. november er flyttet til onsdag 6. november.
  • Møte i UTP mandag 4. november er flyttet til mandag 11. november.
  • UVO er avviklet - resterende møter utgår.

 

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2020

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret - dag 09:00   6 26   27/28 25     3 1/29   17
Kommunestyret - kveld 18:00     5 30             26  
Formannskapet 09.00 22 19 11/12 15 13 17   19 16 14/15 11/24 3
Planutvalget 09.00 14 4 3/31   5 2/30   18 1/29   3 1
Administrasjonsutvalget 11.00   11     12       22   17  
Eldrerådet 09.00   13   2   4     10   19  
Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne 

09.00

23

  19   7     13   22 19  
Ungdomsrådet 16.00                        
Kontrollutvalget 08.30                        
Internasjonalt råd 18.00                        

*Aktuelle merknader