Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2019

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret 18.00  31 21   25       29 4*/26 24 28  
Kommunestyret 09:00     28   23 20           12
Formannskapet 09.00 9/23 6 13 3/4 7 11/19   21* 18 16 13/25* 4
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) 09.00 14 4 4 1/29   3/24   19 16 7 4 2
Utvalg for velferd og opplæring (UVO) 09.00 15 5 5 -/30   5   20 17 8 5 3
Arbeidsmiljøutvalget 13.00   19     14       24   19  
Administrasjonsutvalget 11.00   19     14       24   19  
Eldrerådet 09.00   7  21*         26   20  
Rådet for funksjonshemmede 09.00 10   7   2     15   10 20  
Ungdomsrådet 16.00 8 12 12 * 14 11            
Kontrollutvalget 08.30   13 20   3 17   28   9   11
Internasjonalt råd 18.00       7/28    24              

*Aktuelle merknader:

  • Formannskapets møte tirsdag 20. august utgår.
  • Det er satt opp ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 4. september klokken 18.00
  • Formannskapets møte 27. november er flyttet til mandag 25. november.