Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune - Oppgaver, medlemmer og møtedokumenter

Innhold

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.

Sammensetning

1. Asgeir Sveen (H) - leder
2. Odd Harry Haugen (FRP) - nestleder
3. Kjersti Diesen Løken (SP)
4. Stein Knutsen (AP)
5. Reidun Gravdahl (AP)

Møtedokumenter

For dokumenter av tidligere årgang, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.

Kontrollutvalgets møte 11.12.2019
Kontrollutvalgets møte 09.10.2019
Kontrollutvalgets møte 28.08.2019
Kontrollutvalgets møte 17.06.2019
Kontrollutvalgets møte 03.05.2019
Kontrollutvalgets møte 20.03.2019
Kontrollutvalgets møte 13.02.2019
Kontrollutvalgets møte 12.12.2018
Kontrollutvalgets møte 24.10.2018
Kontrollutvalgets møte 12.09.2018
Kontrollutvalgets møte 23.08.2018
Kontrollutvalgets møte 18.06.2018
Kontrollutvalgets møte 02.05.2018
Kontrollutvalgets møte 14.03.2018
Kontrollutvalgets møte 31.01.2018

Publisert: 02.06.2016 11:47
Sist endret: 04.12.2019 09:12