Kontrollutvalget, Vestre Toten kommune

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune - Oppgaver, medlemmer og møtedokumenter

Innhold

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 23-1). Kontrollutvalget skal før løpende kontroll med kommunens virksomhet og kommunens eierskap i selskaper på vegne av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer 2019-2023

Asgeir Sveen (H) - leder
Kjell Borglund (Ap) - nestleder
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)

Møtedokumenter

For dokumenter av tidligere årgang, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.

Kontrollutvalgets møte 21. desember 2021
Kontrollutvalgets møte 23. november 2021
Kontrollutvalgets møte 20. oktober 2021
Kontrollutvalgets møte 11. oktober 2021
Kontrollutvalgets møte 29. september 2021
Kontrollutvalgets møte 8. september 2021
Kontrollutvalgets møte 16. juni 2021
Kontrollutvalgets møte 5. mai 2021
Kontrollutvalgets møte 7. april 2021
Kontrollutvalgets møte 24. mars 2021 (utsatt til 7. april)
Kontrollutvalgets møte 17. februar 2021

2020

Kontrollutvalgets møte 9. desember 2020
Kontrollutvalgets møte 7. oktober 2020
Kontrollutvalgets møte 2. september 2020
Kontrollutvalgets møte 16. juni 2020
Kontrollutvalgets møte 20. mai 2020
Kontrollutvalgets møte 21. februar 2020
Kontrollutvalgets møte 4. februar 2020

Publisert: 02.06.2016 11:47
Sist endret: 22.12.2021 12:29