Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune - Oppgaver, medlemmer og møtedokumenter

Innhold

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 23-1). Kontrollutvalget skal før løpende kontroll med kommunens virksomhet og kommunens eierskap i selskaper på vegne av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer 2019-2023

Asgeir Sveen (H) - leder
Kjell Borglund (Ap) - nestleder
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)

Møtedokumenter

For dokumenter av tidligere årgang, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.

Kontrollutvalgets møte 9. desember 2020
Kontrollutvalgets møte 7. oktober 2020
Kontrollutvalgets møte 2. september 2020
Kontrollutvalgets møte 16. juni 2020
Kontrollutvalgets møte 20. mai 2020
Kontrollutvalgets møte 21. februar 2020
Kontrollutvalgets møte 4. februar 2020
Kontrollutvalgets møte 11.12.2019
Kontrollutvalgets møte 09.10.2019
Kontrollutvalgets møte 28.08.2019
Kontrollutvalgets møte 17.06.2019
Kontrollutvalgets møte 03.05.2019
Kontrollutvalgets møte 20.03.2019
Kontrollutvalgets møte 13.02.2019

Publisert: 02.06.2016 11:47
Sist endret: 15.12.2020 11:55