Digital møteoversikt, Vestre Toten kommune

Digital møteoversikt for Vestre Toten kommune 2022

Ønsker du å være tilhører til digitale politiske møter, finner du lenker her. Det er viktig at mikrofon og kamera er avskrudd under hele møtet. 

Styre/råd Dato/møtetid Lenke til møte
Kommunestyret 27.01.2022 kl. 18:00  
Formannskapet 12.01.2022 kl. 09:00 Delta i møtet her
Planutvalget    
Administrasjonsutvalget    
Oppvekst- og velferdsutvalget  11.01.2022 kl. 09:00 Delta i møtet her
Eldrerådet 17.02.2022 kl. 09:00  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2022 kl. 09:00  
Ungdomsrådet