Rådmannen

Innhold

Rådmann i Vestre Toten

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og påser at saker er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen er ansvarlig for driften av kommuneadministrasjonen, og treffer vedtak etter myndighet fra politisk organ.

Rådmann Bjørn Fauchald
FOTO: Oppland Arbeiderblad

Bjørn Fauchald er rådmann i Vestre Toten kommune. Bjørn Fauchald er født 1965. Han har arbeidet i kommunen siden 1988, og vært rådmann fra 1.juli 2010.

Assisterende rådmann

Rådmannens faste stedfortreder er assisterende rådmann Odd Arnvid Bollingmo.


Publisert: 05.08.2016 12:33
Sist endret: 05.08.2016 12:33