Teknisk driftsavdeling

Denne siden er under oppdatering

Innhold

Teknisk driftsavdeling

Teknisk Driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg. Teknisk drift har ansvar for renovasjonsforskrift.

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp(VA), og Veg/park. Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Avdelingen har følgende stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for infrastruktur og konsulent for merkantile oppgaver.

(2019: mer informasjon kommer)


Publisert: 26.08.2016 12:22
Sist endret: 26.08.2016 12:23