Sentral stab og støtte

Innhold

På denne siden omtales felles stab- og støttefunksjoner, og publikumsrettede saker.

Denne avdelingen utfører kommunens felles stab- og støttefunksjoner innen

 • Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Møtesekretariat for politisk saksbehandling
 • Valg
 • Personvernombud
 • Postmottak/journalføring/frankering
 • Arkiv
 • Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT)
 • Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene
 • Økonomisaker, budsjett
 • Sentralbord/resepsjon/informasjon
 • Regnskap
 • Lønn og sykepengerefusjon

Avdelingen arbeider også med en del publikumsrettede saker:

 • Parkeringstillatelser
 • Serverings- og skjenkebevillinger
 • Tilskudd til livssynsorganisasjoner
 • Oppholdsbetaling institusjon

Publisert: 26.08.2016 10:09
Sist endret: 26.08.2016 12:15