Omsorg

Innhold

Om Omsorgsavdelingen

På siden "Omsorgstjenesten" finner man informasjon om:

  • Hjemmetjenester
  • Sykehjem / institusjon
  • Dagtilbud
  • Boliger / botilbud
  • Øvrige tjenester (Avlastning, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn)
  • Storkjøkken (matombringing og kantinedrift)

Omsorgsavdelingens organisasjonskart

Organisasjonskart for omsorgsavdelingen i Vestre Toten kommune


Publisert: 26.08.2016 12:16
Sist endret: 26.08.2016 12:17