Eiendomsavdelingen

Innhold

Eiendomsavdelingen gir intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i kommunen innenfor områdene

  • byggforvaltning
  • ENØK
  • renhold.

 


Publisert: 26.08.2016 10:20
Sist endret: 26.08.2016 10:21