Brannvern

Innhold

Brannvesenet gjennomfører oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, er innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistår med innsats ved andre akutte ulykkeshendelser. Feiervesenet utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Beredskapstjenester ivaretas av Raufoss Beredskap AS/Raufoss Brann og Redning. Brannsjefen er også tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og kommunal beredskap.


Publisert: 26.08.2016 10:31
Sist endret: 26.08.2016 10:33