Organisering

Innhold

Organisering av omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet er organisert som et prosjekt i Vestre Toten kommune. Formannskapet er prosjekteier og rådmannen er prosjektansvarlig. Programmet rapporterer om virksomheten til formannskap og kommunestyre.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune

Det er oppnevnt et eget styre for omstillingsprogrammet med representasjon fra kommunens ledelse og formannskapet, ved siden av 2 representanter for næringslivet i kommunen. Innovasjon Norge, Oppland Fylkeskommune og Næringsrådet for Gjøjvikregionen har observatører i styret. Styret fastlegger mål og trekker opp strategier og innsatsområder for omstillingsarbeidet. Styret vedtar også alle bevilgninger til prosjekter som støttes av programmet.

For den daglige ledelse av programmet er det ansatt en leder av omstillingsprogrammet. Som følge av industriens store betydning for næringslivet i kommunen, har vi også en egen kontaktperson i Raufoss Industripark.

Kontaktpersoner:

Bjørn Iversen, Leder for Omstillingsprogrammet
Tlf: 97 68 18 61 - Epost: bjoern.iversen@vestre-toten.kommune.no

Geir Ringen, kontaktperson i Raufoss Industripark
Tlf: 41 67 98 34 - Epost: geir.ringen@sintef.no

Ola Langedal, næringsrådgiver Vestre Toten kommune
Tlf: 61 15 34 42 - Epost: ola.langedal@vestre-toten.kommune.no

 

 


Publisert: 02.06.2016 10:37
Sist endret: 02.06.2016 10:37