Næring og omstilling

Innhold

Næring og omstilling i Vestre Toten kommune

Forord og bakgrunn:
Vestre Totens næringsliv er sterkt avhengig av eksportindustrien i Raufoss-klyngen. Bildelproduksjon utgjør en betydelig andel av produksjonen i industriparken, og er sterkt konjunkturavhengig. Finanskrisa i 2008-2009 førte etter hvert til betydelig markedssvikt og ordretørke. Konsekvensen ble bortfall av ca. 550 arbeidsplasser eller ca. 17% av arbeidsstyrken i Raufoss Industripark. Naturlig nok ga dette også negative ringvirkninger for transport og andre tilknyttede næringer.

Vestre Toten søkte derfor og fikk innvilget status som Omstillingsområde fra og med 2010. Gjennom Oppland Fylkeskommune ble det bevilget 2,5 mill. kr. pr. år til å drive omstillingsarbeid i kommunen. Sammen med kommunens egenandel på 0,5 mill. kr står det årlig 3 mill. kr til rådighet. I tillegg har Innovasjon Norge og Gjøvikregionen bidratt med opp mot 1 mill. kr; i hovedsak til et utviklingsprosjekt for små og mellomstore bedrifter (SMB-Utvikling).

Omstillingsprogrammets hovedaktivitet er å gi finansiell støtte til konkrete utviklingsprosjekter i næringslivet, fortrinnsvis i en tidlig utviklingsfase. Målet med dette er å bidra til nye og å sikre eksisterende arbeidsplasser. I tillegg driver programmet et generelt arbeid for å styrke grunnlaget for næringsutvikling i kommunen, og  engasjerer seg også i prosjekter som tar sikte på økt bostedsattraktivitet og positiv lokalsamfunnsutvikling.
 

På denne siden vil du finne:


Kontaktpersoner for Omstillingsprogrammet:

  • Bjørn Iversen, tidligere leder for omstillingsprogrammet

Publisert: 01.06.2016 11:32
Sist endret: 01.06.2016 11:48