Gjenbesøk fra Elverum kommune og et helt spesielt kompliment

Innhold

Studie- og gjenbesøk fra Elverum kommune og et helt spesielt kompliment

Hyggelige fylkesnaboer fra Elverum kom på gjenvisitt, denne gangen for å studere organiseringen av hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune. 

I 2018 ble hjemmetjenesten i Vestre Toten omorganisert, fra to driftsenheter med hvert sitt geografiske område til en avdeling under ledelse av Maj Britt Karlsen. Hensikten med å danne en felles hjemmetjeneste for kommunen var blant annet å samle og utvikle kompetansen for å skape bedre kvalitet på tjenestene til kommunens innbyggere. Gjennom å organisere under en ledelse mente vi også at vi er bedre rustet til å møte fremtidens krav til tjenestekvalitet og å kunne tilby bistand til flere innbyggere.

Tjenesten jobber nå med mange utviklingstiltak og med å skape en felles kultur for det nye arbeidsmiljøet. Det er i overkant 100 personer som jobber i hjemmetjenesten. Enheten er forbilledlige i sitt Lean-arbeid og 4 team, som er geografisk inndelt har daglige tavlemøter for å sikre kvalitet i sitt arbeide. Teamene trener på å organiserer seg selv uten en formell leder og de fordeler oppgaver og løser utfordringer så langt det går selv. Det har tatt tid å finne gode løsninger på dette sammen med de ansatte, og vi justerer fremdeles måten dette gjøres på," sier Maj Britt Karlsen, enhetsleder for hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune.

Det var denne omleggingen som 15 ledere og ansatte fra hjemmebaserte omsorgstjenester i Elverum kommune ville høste erfaringer fra den 5. mars 2019. Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten og Maj Britt Karlsen, driftsenhetsleder for hjemmetjenesten, forklarte hvordan samarbeidet i avdelingen i Vestre Toten ble utviklet og hvilke problemer som en måtte finne løsninger på.

Karlsen - the Lean Queen

I Elverum var det Jessica Blomsterlund, utviklingsleder for sektor pleie, rehabilitering og omsorg, som hadde tatt initiativ til dagen. Tilbakemeldingene til henne fra deltagerne etterpå var at de var imponerte over måten de to kulturene ble slått sammen på, hvordan avdelingen drives nå og systematikken i forbedringsarbeidet. 

Maj Britt Karlsen fikk en ny hedersbetegnelse i forbindelse med besøket. Jessica har gitt henne tittelen LEAN QUEEN etter nå å ha truffet henne flere ganger. Morsomt og hyggelig med slik anerkjennelse!

Vi takker for besøket og tar med oss verdifull læring fra spørsmål og kommentarer.

Med vennlig hilsen
Kari Bjørnerud, leder for utviklingsenheten

Maj Britt Karlsen viser her engasjert hvordan ansattes forbedringsforslag bearbeides i tavlemøter.
Maj Britt Karlsen viser her engasjert hvordan ansattes forbedringsforslag bearbeides i tavlemøter.


Publisert: 11.11.2019 09:39
Sist endret: 11.11.2019 09:39