Tyttebærstien Omsorgsboliger går til filmen med fremragende Lean tavlemøte

Innhold

Gode og effektive ukentlige forbedringsmøter (tavlemøter) er en suksessfaktor for våre Lean-enheter. Ledere som skaper framdrift på forbedringsarbeidet gjennom god samhandling med ansatte og systematisk bruk av alle elementene på tavla, lykkes langt raskere enn andre.

En av enhetene som har fått til dette i vår kommune er Tyttebærstien omsorgsboliger, med Maj Britt Karlsen som leder. Maj holder forbilledlige tavlemøter, og et slikt ble filmet den 12. februar til læring for andre. Se lenke til filmen nedenfor.


Tavlemøtet ble filmet uten spesielle forberedelser fra leder og ansatte. Tavlemøter i Vestre Toten kommune skal normalt ta maks 15-20 minutter. Dette møtet varer noen få minutter lenger. Det skyldes at saker som tidligere ble behandlet på personalmøter nå er trukket inn i tavlemøtene. Det har ført til at antall personalmøter er redusert kraftig med en netto tidsbesparelse for enheten på 6,5 timer pr uke. Denne gevinsten skal nå brukes til konkrete oppgaver for å øke fagligheten i tjenesten. I tillegg behandlet dette tavlemøtet en revisjon som ble gjennomført tidligere på denne dagen, noe som ikke skjer på hvert tavlemøte.

Leder Maj Britt Karlsen og de andre deltagerne på filmen kom sammen med andre medarbeidere i omsorgsboligen til premierevisning av resultatet den 8. april. Omsorgssjef Trine Kløvrud var også til stede. Hun takket for innsatsen og gratulerte leder og ansatte med de gode resultatene. "Siden oppstart i mai 2015 har vi gjennomført 339 store og små forbedringer," avslutter driftsenhetsleder Maj Britt Karlsen.

Lean i Vestre Toten - Tyttebærstien 2016
Bildet viser fornøyde ansatte sammen med Maj (nummer to fra venstre) og omsorgssjef Trine (nummer tre fra venstre) Foto: Vestre Toten kommune

 


Publisert: 17.08.2016 11:50
Sist endret: 17.08.2016 11:51