Mange kommuner vil høre om våre erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring

Innhold

Mange kommuner vil høre om våre erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring

Vestre Toten kommune har drevet med Lean kontinuerlig forbedring siden i 2011. Arbeidsmåten, vi kaller det innføringsmodellen, er hele tida videreutviklet gjennom fire år.  27 enheter bruker nå Lean som arbeidsmåte for systematisk å forbedre tjenestene til innbyggerne.

Andre kommuner har blitt interessert i innføringsmodellen vår, erfaringene og strategien framover. Vi hadde heldagsbesøk fra formannskapet i Sel og Vågå (23. mars), store grupper fra Sola (6. januar), Harstad (17. november), Rauma (17. november) og Kristiansand (11. mars) kommuner.

Vi har utviklet et fast program for slike henvendelser. Rådmann Bjørn Fauchald og leder for utviklingsenheten Kari Bjørnerud Børthus forteller om bakgrunnen for satsingen på Lean, resultater og om virksomhetsstrategien. Så er det besøk på to enheter hvor gjestene får se og høre erfaringer fra ledere og ansatte. Hovedtillitsvalgt Morten Pettersbakken er ofte med på disse besøkene.

Bildet viser driftsenhetsleder Britt Jakobsen som tar imot gjester utenfor Raufosstun sykehjem..png
Bildet viser driftsenhetsleder Britt Jakobsen som tar imot gjester utenfor Raufosstun sykehjem.


Publisert: 24.01.2017 14:02
Sist endret: 24.01.2017 14:03