Kompetansespredning i offentlig sektor: NAV Drammen vil ha bedre flyt med bistand fra Lean-kommuner

Innhold

NAV Drammen opplever utfordringer med å gi brukere riktige tjenester på kort tid. De har de siste årene brukt konsulenter i flere perioder til å finne flaskehalser og etablere nye rutiner, uten å klare å få varige effekter. De søkte derfor andre offentlige miljøer som faktisk har fått til bærekraftig endring og målbart bedre resultater innen saksbehandling. Etter noen innledende møter falt valget på Bærum kommune og Vestre Toten kommune. Begge kommunene har velfungerende arbeidsmodeller innen Lean og oppnår store effekter på sine saksbehandlingsprosesser. De gode effektene blir ivaretatt gjennom at rutinene blir kontinuerlig forbedret ved at medarbeiderne oppfordres til å komme med forbedringsforslag og støttes i å gjennomføre dem.

Kommunene har sagt ja til å bidra med kompetanse inn i NAV Drammen og skal da anvende det beste fra begge kommunenes Lean-innføringsmodeller. Intensjonen for kommunene er blant annet å lære av hverandre og forbedre sine egne arbeidsmodeller.

"Vi startet i juni med informasjonsmøte for ansatte, til sammen 60 personer. Nå gjennomfører vi intervjuer med ledere og medarbeidere for å få et godt grunnlag foran opplæringsdagene," sier Kari Bjørnerud Børthus, som er ansvarlig fra Vestre Toten kommune. "Vi fikk mange positive tilbakemeldinger etter informasjonsmøtet. Dette hadde de tro på. Det synes jeg er et godt utgangspunkt. Å levere sammen med Bærum kommune er også lærerikt for oss i Vestre Toten kommune."

 

Steinar Hansen, leder i Nav Drammen på Lean-informasjonsmøte for ansatte. Foto: Kari B. Børthus


Publisert: 24.01.2017 13:13
Sist endret: 24.01.2017 13:13