Vi deler erfaringer med kommuner i nord.

Innhold

Lean Forum Narvik inviterte oss i Vestre Toten til fagmøte 29.04.2014 om Lean i helse- og omsorgstjenester, for å dele våre erfaringer med kontinuerlig forbedring på disse tjenestene i vår kommune.

I tillegg til å dele våre erfaringer fra Vestre Toten, fikk vi høre om Lean forbedringsarbeid i Tysfjord kommune v/ områdeleder Vanja Skogvoll, og Narvik kommune v/ kommunalsjef Lars Norman Andersen. Fagmøte som var i bystyresalen i Narvik rådhus hadde mange engasjerte tilhørere. 

Vi deler erfaringer med kommuner i nord.
Foto: Bjørn Bergan

30.april 2014 besøkte vi Harstad kommune der vi utvekslet erfaringer på likheter og ulikheter i våre innføringsmodeller, og om hvordan vi har valgt våre tilnærminger til Lean.

Vi deler erfaringer med kommuner i nord.
Foto: Bjørn Bergan

Slike treff er viktige. Vi lærer av hverandre, og bygger nettverk med andre kommuner som også jobber med Lean kontinuerlig forbedring.

Leanansvarlig Kari Bjørnerud Børthus og Leanveileder Greta Synnøve Moldestad deltok fra Vestre Toten kommune.


Publisert: 24.01.2017 14:20
Sist endret: 24.01.2017 14:20