Leanintervju - Norunn Hansen

Innhold

Leanintervju - Norunn O. Hanssen1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?
 
Vi har fått et verktøy for systematisk forbedringsarbeid i stedet for at forbedringsarbeidet har vært litt tilfeldig. Alle slipper til med sine forslag, så det virker demokratisk. Det gir oss gode muligheter for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet. Vi har fått mer kunnskap om praksis, hvor skoen trykker. Det gir meg en mulighet til å spisse innsatsen der den trengs mest.
 
2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten?
 
Vi har fått ned gjennomløpstida på enkeltvedtakene våre. Det minsker mulighetene for feil på arbeidslister, noe som er en stor kvalitetsforbedring. Prosesser som rapport og måltider er analysert. Dette har frigjort tid til direkte pasientkontakt utenom direkte stell. Hjemmeboende pasienter får tjenesten innenfor akseptabel tid. Redusert bruk av overtid. Vi har høynet bevisstheten rundt måling på kvalitet på områder fra f. eks. brukerundersøkelser.
 
3. Hvordan har dere jobbet for å involvere alle medarbeiderne?
 
De fleste får opplæring, men fordi vi er 24-timers bedrift, får ikke alle like grunnleggende kursing. Tavlene gir alle mulighet til å oppdatere seg på tiltak med ansvar og frist, selv om ikke alle kan møte på selve tavlemøtet. Alle har mulighet til å komme med forbedringsforslag og få det behandlet innen kort tid.

Publisert: 23.02.2017 13:53
Sist endret: 23.02.2017 13:54