Leanintervju - Marion Andersen

Innhold

Leanintervju - Marion Andersen1. Hva har Lean og fokus på forbedringsarbeid betydd for din enhet?
 
De ansatte sier at det er motiverende og inspirerende å få visualisert det de jobber med. De ser at det har effekt. Det er motiverende å ha gode tall å legge fram. Det vi har hatt fokus på, blir forbedret.
 
2. Forbedringstavle og tavlemøter – hva betyr det for deg og din enhet?
 
Det er mer aktiv deltakelse i gruppa. Alle vet at de har mulighet til å komme med forslag og at det blir tatt opp innen en uke. Vi tvinges til å være konkrete i type tiltak og i å finne flaskehalser. Det er medarbeiderne selv som identifiserer flaskehalsene og kommer med forslag på tiltak. Siden de selv har vært med på å bestemme tiltakene, er det også mer motiverende å gjennomføre dem. Alle føler seg mer ansvarlige for gjennomføringen. Det er mye lettere for meg som leder å få gjennomført forbedringer.
 
3. Hvilke erfaringer ønsker du som leder å dele med nye Leanledere?
 
Jeg synes det har vært en veldig spennende prosess. Det er tilfredsstillende å gå i dybden og finne rotårsakene. Ved bruk av eksterne Leanveiledere får vi hjelp til å være tydeligere og konkrete i begrunnelsene for hvorfor vi gjør som vi gjør. Kan anbefales!

Publisert: 23.02.2017 13:39
Sist endret: 23.02.2017 13:40