Leanintervju - Lisbeth Eilertsen

Innhold

Leanintervju - Lisbeth Eilertsen1. Hva har Lean og fokus på forbedringsarbeid betydd for «din» enhet?
 
Vi har blitt mer effektive. Vi setter korte frister, 1-2 uker. Fristene gås gjennom på tavlemøte en gang i uka, dermed blir ikke saker glemt. Vi får dem unna.
 
2. Har dere møtt på noen utfordringer som andre kan lære av?
 
I starten var det en del ord og uttrykk, «Lean-språk», som var litt vanskelige å forstå. F. eks. fiskebeinsanalyse, EPL-er, VSA-er. Det er også en utfordring å opprettholde 5S standard. (Der var det et ord igjen.)Vi finner heller ikke en god lagerplass til leanmateriell som papp-plater og gråpapirruller som brukes i leanarbeidet
 
3. Alle enheter i Vestre Toten kommune skal etter hvert innføre Lean. Hva vil du si til dine kollegaer før deres Lean-reise starter?
 
Det er en fordel å leane. Det er rett og slett snakk om å effektivisere arbeidet sitt og finne gode systemer. Det er veldig positivt. Enheten her har god nytte av Lean.

Publisert: 23.02.2017 13:40
Sist endret: 23.02.2017 13:41