Leanintervju - Leif Gjestrumbakken

Innhold

Leanintervju - Leif Gjestrumbakken1. Hva har Lean og fokus på kontinuerlig forbedring betydd for din enhet?
 
Vi fikk et lite spark i baken med 5S. Det er blitt mer orden i klasserom, postmapper, hyller etc. Vi finner raskere fram, så slik sett er undervisningen blitt mer effektiv. Vi har fått bedre renholdsrutiner og rutiner for vaktmestertjenester. Tavlemøtene med frister fører til et press på de ansvarlige, ting blir gjort raskere. Systemet gjør at det blir et kollektivt press for å få ting gjort. På den måten er det en effektivitetsgevinst. Jeg var skeptisk til tidsbrukene på dette i starten, men nå er jeg veldig fornøyd.

2. Hvilke forbedringer har dere gjennomført som har bidratt til økt kvalitet i tjenesten?
 
5S-arbeidet har ført til at vi har fjernet en tidstyv med at vi slipper å lete. Det er orden, og det er rent. Dette fører til økt medarbeidertilfredshet og trivsel. VSA på arbeidstiden vår har ført til økt bevissthet på hva vi bruker tida på, vi fikk noen aha-opplevelser. Vi samarbeidet også om en bedre fordeling av inspeksjonen, det var lettere når alle så helheten. VSA på vurdering for læring medførte en god bevisstgjøring av hva vi gjør og hvordan vi tenker og tidsbruk i forhold til det. I neste omgang har vi fått økt bevissthet om hva som er god vurderingspraksis og satt det ut i livet.

3. Hva har du og dine kolleger bidratt med for at dere skal lykkes i forbedringsarbeidet?

Alle møter på tavlemøtet og bidrar i dialog, stiller spørsmål og legger på baller som indikerer trivsel. Alle er lojale mot tidsfrister, alle stiller opp og er lojale mot det som bestemmes. Det blir en dugnad. Vi er fornøyd. Det har blitt mye finere her.

Publisert: 23.02.2017 13:38
Sist endret: 23.02.2017 13:39